Teknevia ile Kurumsal Kiralama Yaparabilirsiniz!
Kurumsal kiralamalar için info@teknevia.com üzerinden bize ulaşın

KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TANIMLAR

Bu Sözleşme’de aşağıdaki kelime ve ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir:

"Ön Ödeme" Misafir tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Rezervasyon sırasında yapılan ödemeyi ifade eder. Ön Ödeme Rezervasyon Bedeli’nin belli bir oranıdır ve Tekne’den Tekne’ye farklılık göstermektedir (bu oranın belirlenmesi tamamen Hizmet Sağlayıcı’nın ya da – bazı Tekne’ler için – onun belirleyeceği kişinin serbest takdirine bağlıdır).

"Kalan Ödeme" Misafir tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Zamanaşımı Tarihi’ne kadar veya Giriş’te ödenmesi gereken, Rezervasyon Bedeli ile Ön Ödeme arasındaki fark kadar ödemeyi ifade eder.

"Sözleşme" https://www.teknevia.com adresinden erişilen ve Hizmet Sağlayıcı’nın zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak tadil edebileceği işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni ifade eder. Hizmet Sağlayıcı’nın Sözleşme’nin yer aldığı internet sayfası adresini tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

"Tekne" Üyeler tarafından rezerve edilmek için Site’de yayınlanmaya uygun bulunmuş, Tekne Sahibi’ne ait ve yelkenli, motor yat, katamaran ya da herhangi bir başka çeşitte deniz taşıtını ifade eder.

"Tekne Teslim Tutanağı" Hizmet Sağlayıcı tarafından hazırlanan ve Tekne Sahibi’ne elektronik ortamda ulaştırılan (ya da Site veya başka bir yolla ulaşmasına imkan verilen), seyahat başlangıç tarihinde Tekne’nin Misafir’e teslimatı sırasında Misafir tarafından imzalanması gereken, Tekne’nin Misafir’e teslim edildiğini ve Misafir’in Hizmetler’den ve Rezervasyon Onayı’nda üzerinde anlaşılmış olan (Tekne Sahibi’nin) diğer hizmetlerinden yararlandığını kanıtlayan belgeyi ifade eder.

"Tekne Sahibi" bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulunduran sahibi olan, ya da bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulundurmakta olan sahibince uygun şeklide yetkilendirilmiş olan, ya da bir Tekne’nin kullanımına ilişkin münhasır ve koşulsuz hak kazanmış olan veya Teknevia Ekstralar’i sağlayan ve İlan’larını bir Misafir tarafından Rezervasyon yapılması amacıyla Site’de paylaşan Üye’yi ifade eder.

"Rezervasyon" bir Misafir tarafından belirli bir Tekne Sahibi tarafından sunulan ve Site’de yayınlanan bir Tekne, Teknevia Ekstrai ya da İlan’a yönelik yapılan rezervasyonu ifade eder.

"Rezervasyon Onayı" bir Misafir tarafından yapılan bir Rezervasyon’un bir Tekne Sahibi tarafından resmi olarak kabulünü ifade eder.

"Rezervasyon Talebi" Misafir tarafından bir Rezervasyon için, bu Rezervasyon öncesinde yapılan talebi ifade eder.

"İptal ve Değişiklik Seçeneği" bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

"İptal ve Değişiklik Şartları" bu sözleşmenin Bölüm – 7 isimli kısmında tasvir edilen rezervasyon iptal ve değişiklik kurallarını ifade eder.

"Giriş" onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Misafir’e teslim edildiği anı ifade eder.

"Çıkış" onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Misafir tarafından Tekne Sahibi’ne teslim edildiği anı ifade eder.

"Seyir Alanı" (i) Misafir ve Tekne Sahibi tarafından üzerinde karşılıklı olarak anlaşılmış olan seyir alanı, ya da (ii) bir seyir alanı hakkında böyle bir karşılıklı anlaşma olmadıysa, o halde Giriş’in gerçekleştiği yer dikkate alındığında Tekne’nin seyir etmesi makul bir şekilde beklenebilecek alanı ifade eder. Seyir Alanı her halükârda, sadece (i) Tekne’nin ve de Tekne’de bulunan kişilerin tümünün yasal olarak seyretmeye ya da giriş yapmaya izni olan yerleri ve de (ii) Tekne’nin Çıkış Tarihi’nde bu Sözleşme’ye ve (aşağıda 4 numaralı maddede tanımlanan) MSS’ye uygun şekilde iade edilmesini engellemeyecek nitelikteki alanı içerebilecektir.

"Harici Hesap" bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

"Ücretsiz İptal Süresi" Rezervasyon Onayı ile başlayan ve en geç Zamanaşımı Tarihi’ne kadar sürebilen, (aksi belirtilmedikçe) en çok 3 günlük (72 saatlik) süreyi ifade eder.

"Tam Rezervasyon Bedeli" bir Rezervasyon’a ilişkin olarak Tekne Sahibi tarafından Misafir’e verilecek hizmetler karşılığında Misafir’in ödemekle yükümlü olduğu tekne Rezervasyon Bedeli ile Ekstra Hizmetlerin Bedeli’nin toplamını ifade eder.

"Rezervasyon Bedeli" Tekne Sahibi’nin İlan’ında belirttiği fiyata dahil olan hizmetlerin, Tekne Sahibi ve Misafir arasında anlaşılan ücretini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ne yansıttığı Hizmet Bedeli’ni bu tutar üzerinden belirler. Bazı Tekne Sahipleri, yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi bazı ekstra hizmet bedellerini de bu tutara dahil edebilir. Şüpheye mahal vermemek adına, İlan’da Rezervasyon Bedeli’ne dahil olduğu açık bir şekilde belirtilmeyen tüm ücretler ve masraflar Rezervasyon Bedeli’nin kapsamı dışındadır. Aksi ilan detaylarında belirtilmediği sürece mürettebatlı kiralamalarda, mürettebatın yemek giderlerinden ve kumanyasından Misafirler sorumludur.

"Ekstra Hizmetlerin Bedeli" yeme içme, etkinlik, organizasyon gibi faaliyet bedeli, yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere boş tekne fiyatına dahil olmayan, Misafir tarafından Giriş’te doğrudan Tekne Sahibi’ne ödenmesi gereken zorunlu ve/veya opsiyonel ekstra hizmetlerin ücretlerinin toplamını ifade eder.

"İlan" bir Tekne Sahibi tarafından (i) Site’de rezervasyon için müsait olması sebebiyle paylaşılan ve Site’de yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan, belirli bir Tekne’nin, mürettebat detayları, sağlanan hizmetler, Tekne’nin teknik ve diğer özellikleri, yakıt ve yemek masrafları ile Tam Rezervasyon Bedeli’ne dahil ya da hariç tutulacak herhangi başka giderlere ilişkin şartları içeren ilanı ve de (ii) Site’de yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan ilanları ifade eder.

"Zamanaşımı Tarihi" “İptal ve Değişiklik Politikası” başlıklı 7.bölümde açıklandığı üzere, farklı İptal ve Değişiklik Seçenekleri’ne göre (Giriş Tarihi baz alınarak hesaplanacak) değişiklik gösteren tarihi ifade eder. Zamanaşımı Tarihi itibarıyla Rezervasyon kesinleşir ve bu tarih sonrasında Misafir tarafından yapılan iptallerde Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilmiş olan ödemeler Misafir’e iade edilmez.

"Üye" Şartlar & Koşullar’ı kabul etmek suretiyle Site’yi kullanarak hesap kaydı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder. Üye, Misafir ya da Tekne Sahibi ya da hem Misafir hem de Tekne Sahibi olabilir.

"Üye İçeriği" Üye’nin Site ya da Hizmetler vasıtasıyla oluşturacağı İlan ya da Üye profilinde veya diğer Üyeler’in profillerinde paylaştığı, yayınladığı, buraya yüklediği, ilettiği ya da dahil ettiği tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyalleri ve bunlarla ilgili var olan tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını ifade eder.

"Opsiyon" Tekne Sahibi'nin belirli bir Rezervasyon Talebi'ne ilişkin olarak Misafir’e ödeme yapabilmesi için verdiği süreyi ifade eder. Bu süre zarfında, Tekne Sahibi Tekneyi Misafir için ayırır ve başkasına kiralamaz.

"Özel Teklif" Tekne Sahibi'nin belirli bir Rezervasyon Talebi'ne ilişkin olarak, İlan'da yer alan fiyatı, tarihi ve/veya diğer detayları değiştirmesi ve bu revize teklifi sadece ilgili Misafir’in görebileceği şekilde göndermesi anlamına gelmektedir.

"Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı" ya da "ÖHS" ödeme kabul edebilmek için gereken ödeme hizmetlerini sunan, ödeme aracısı olan ve Hizmet Sağlayıcı tarafından (Hizmet Sağlayıcı’nın kendi serbest takdirine bağlı olarak seçilecek / seçilmiş olan) üçüncü taraf şirketleri ifade eder.

"Kiralama Süresi" onaylanmış bir Rezervasyon için (Rezervasyon’a göre gerçekleşmesi gereken) Giriş ile başlayıp (Rezervasyon’a göre gerçekleşmesi gereken) Çıkış ile biten zaman zarfını ifade eder.

"Misafir" Bir gerçek kişi veya tüzel kişi olan, belirli bir Tekne Sahibi ile bir Tekne veya ekstralar için rezervasyon yapmak amacıyla hizmet ilişkisine giren ve Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi Kabul etmiş Üye’yi ifade eder.

"Hizmet Sağlayıcı" Atakent, Mithatpaşa Cd. No:116, 34670 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan, 4180698278 Vergi Kimlik No’lu Muhammet Mert GÜLER - Teknevia Teknoloji şirketini ifade eder.

"Hizmetler" tanımlı Site’den erişilebilen, kiralık Tekneler’e sahip Tekne Sahipleri ile bunları kiralamayı hedefleyen Misafirler’i birleştiren online platformlar da dahil olmak üzere Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan tüm hizmetleri ifade eder.

"Hizmet Bedeli" Site vasıtasıyla bir Tekne ya da Ekstra hizmetler ile birlikte Tekne Rezervasyon’u yapılması sonrasında doğan Rezervasyon Onayı ile birlikte Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya ödenme yükümlülüğü oluşan, Tam Rezervasyon Bedeli’inin (Hizmet Sağlayıcı tarafından tek taraflı olarak bir indirim yapılmadığı sürece) %17 + KDV’sine eşit meblağı ifade eder. Hizmet Sağlayıcı söz konusu %17 + KDV tutarındaki oranı (ya da Hizmet Sağlayıcı ve Tekne Sahibi arasında ayrı bir oran üzerinde anlaşıldıysa ilgili oranı) tanıtım ya da herhangi başka amaçla düşürme ya da kendi serbest takdirine bağlı olarak yükseltme hakkına sahiptir.

"Hizmet Sağlayıcı İçeriği" ya da "Teknevia İçeriği" Hizmet Sağlayıcı’nın Site ya da Hizmetler vasıtasıyla sunduğu, bir üçüncü taraftan lisanslanmış içeriğin de dahil edildiği fakat Üye İçeriği’nin hariç tutulduğu tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyali ifade eder.

"SPS" bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

"SPS İçeriği" bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

"Şartlar & Koşullar" ya da "Şartlar" bu Sözleşme’de bulunan tüm şart ve koşulları ve bu şart ve koşullarda Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdiriyle tek taraflı olarak yapabileceği tüm değişiklikleri ifade eder.

“MSS” ya da “Mesafeli Satış Sözleşmesi” Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve ilgili yönetmeliklerinde tanımlandığı anlamıyla kullanılır.

"Biz" ya da "biz" Hizmet Sağlayıcı’yı ifade eder.

"Teknevia" tescilli bir marka olan Muhammet Mert Güler-Teknevia Teknoloji Şirketini ifade eder.

"Teknevia Hesabı" bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

"İnternet Sitesi" ya da "Site" Hizmet Sağlayıcı tarafından sahip olunan, yönetilen ve kayıtlı bulunulan, https://www.teknevia.com alan adına sahip online platform ile ona bağlı tüm uygulama (bilgisayar uygulamaları, cep telefonu ve tablet uygulamaları ve sair mobil uygulamalar vs. buna dahildir) ve sosyal paylaşım hesaplarını ifade eder.

"Siz" ya da "siz" yerine göre Üyeler, Tekne Sahipleri, Misafirler ve Site’nin kullanıcılarını ifade eder.

2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, AKDEDİLMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER

Teknevia, Site ve Hizmetler’i erişilebilir kıldığı gibi herhangi bir siteler de dahil olmak üzere farklı kanallardan, kiralık Tekneler’e ya da kiralık Tekne’leri işletme hakkına sahip olan ve/veya Ekstra Hizmetleri sağlayan Tekne Sahipleri ile bu Tekneler’i kiralamayı ve/veya bu Ekstra Hizmetleri satın almayı hedefleyen Misafirler’i birleştiren bir platformdur.

Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahipleri ve Misafirler’e, Üye olarak Site’yi kullanmak ve Site aracılığıyla işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmetler’den (Sözleşme’de açıklandığı sınırlar ve koşullar çerçevesinde) yararlanmak konusunda münhasır olmayan, devredilemeyen ve geri alınamayan bir izin sağlamak suretiyle bu Site’de bulunan ve bu Şartlar & Koşullar’a tabi olan Hizmetler’i sunar. Hizmetler’in kayıtlı bir kullanıcısı olmamış olsanız dahi, Site’ye ya da Hizmetler’e kayıt olarak, erişim sağlayarak ve/veya Site’yi kullanarak bu Şartlar & Koşullar’a uyum sağlamayı ve bu Şartlar ile yasal olarak bağlı bulunmayı kabul etmiş olursunuz. Okuduğunuzu ve anladığınızı onayladığınız bu Şartlar & Koşullar, Site ve Hizmetler ile tüm İçerik’e erişiminizi düzenler ve sizinle Hizmet Sağlayıcı arasındaki yasal, bağlayıcı anlaşmayı oluşturur. Hizmet Sağlayıcı, zaman zaman, önceden size haber vermeksizin bu Şartlar ve Koşullar’ı tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak değiştirebilir. Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu www.teknevia.com adresinden inceleyebilirsiniz (Hizmet Sağlayıcı Şart & Koşullar’ın yayınlandığı internet adresini tek taraflı olarak değiştirebilir). Ayrıca, Site’de belirli hizmetleri kullanırken, sizin Site’yi ve söz konusu hizmetleri kullanımınıza ilişkin belirli ilave kurallar yada yükümlülükler yayınlanabilir. Hizmet Sağlayıcı ile ilişkiniz, Site’de zaman zaman yayınlanabilecek tüm ilke ve kurallara tabidir. Eğer bu Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu kabul etmiyorsanız, Site ya da Hizmetler’den bilgi edime veya Site ya da Hizmetler’i kullanmaya devam etme hakkınız bulunmaz. Siteyi kullanmaya devam etmeniz tüm bu şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir tekne için (buna – sınırlama niteliğinde olmaksızın – burada tanımlı Tekneler dahildir) kiralama veya mürettebat sağlama ve/veya diğer İlan ve hizmetlere ilişkin organizatör, acente veya hizmet sağlayıcısı olarak iş yapmaz, görev almaz.

Hizmet Sağlayıcı yalnızca Tekne Sahipleri ve Misafirler’in, belirli bir Tekne’nin veya İlan’ın Rezervasyon’u için anlaşıp ayarlama yapabilmeleri için Site’yi açık bulundurur ve gerekmesi halinde Misafirler’den Tekne Sahibi adına ödeme kabul etme ve bu ödemeyi Tekne Sahibi’ne iletmek amacıyla aracılık yapar.

Eğer bir Misafir, Tekne Sahibi’nin Tekne’si için bir Rezervasyon talep eder ve Tekne Sahibi’nin Tekne’sini kullanırsa, söz konusu kullanım ile ilgili hukuki ilişki ve anlaşma Tekne Sahibi ve Misafir arasında kurulur ve Hizmet Sağlayıcı söz konusu hukuki ilişkiye ve anlaşmaya taraf değildir ve bu hukuki ilişkinin veya anlaşmanın şartlarıyla bağlı olmaz, söz konusu hukuki ilişki ve/veya anlaşma çerçevesindeki ifa etmeme ya da uygunsuz veya eksik ifa hallerinden veya söz konusu hallerin sonuçlarından sorumlu olmaz.

Onsekiz (18) yaşını doldurmamış Üyeler Misafir veya Tekne Sahibi olarak Kabul edilmeyecektir. Üye, Misafir veya Tekne Sahibi olabilmek için, onsekiz (18) yaşın üzerinde olduğunu ve sağladığı tüm kişisel bilgilerin doğru olduğunu Hizmet Sağlayıcı’ya beyan, taahhüt ve garanti eder. Misafir, kendi adına ya da onun adına hareket eden herhangi bir acente ya da temsilci adına, bir Tekne Sahibi ile anlaşmaya girecek yasal yetkinliği olduğunu Hizmet Sağlayıcı’ya beyan, taahhüt ve garanti eder.

Hizmet Sağlayıcı’nın, Misafirler, Tekne Sahipleri ve Site ya da Hizmetler’in diğer kullanıcılarının davranışlarının ya da herhangi bir Tekne, İlan, Ekstralar ya da sunulan hizmetlerin üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bu anlamdaki tüm yükümlülüğü yasalarca izin verilen en geniş kapsama kadar reddeder. Başka bir ifade ile, hem Misafirler hem de Tekne Sahipleri, Hizmet Sağlayıcı’nın (i) Misafirler’in davranışlarından, (ii) Tekne Sahipleri’nin davranışlarından, (iii) Site’yi ya da Hizmetler’i kullanan başkaca kişilerin ve Üyeler’in davranışlarından (iv) İlanlar’ın içeriklerinden ve de İlan’da yer alan her türlü açıklama, resim ve sair içerikten sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler (Şüpheye mahal vermemek adına “davranışlar” ifadesi her türlü beyan, açıklama ve ifadeyi de içermektedir). Bu çerçevede, her bir Misafir, Tekne Sahibi, Üye ve Site’nin ya da Hizmetler’in diğer kullanıcıları, kendi davranışları nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edecektir.

Hizmet Sağlayıcı ve Üye, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygundur.

Metin aksini gerektirmediği sürece, tekil sözcükler çoğulları ve de tam tersini ifade edecektir. Başlıklar bu Sözleşme’yi kurarken göz ardı edilecektir. Başka bir belgenin bir madde ya da bölümüne açık bir referans yapılmadığı sürece "Madde(ler)" / "Bölüm(ler)" bu Sözleşme’nin maddeleri ve bölümleri anlamına gelir. "Dahildir” ve “dahil” ifadeleri hiçbir zaman sınırlama amacıyla yorumlanmamalı, bu ifadeler sadece örnek verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Her bir Tekne Sahibi, işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul ederek Hizmet Sağlayıcı’nın kendisine elektronik ortamda taslağını iletmiş olduğu ya da Site üzerinde yayınlamış olduğu Teknevia Ödeme Transfer Sözleşmesi’ni (“Transfer Sözleşmesi”) de kabul etmiş olur. Eğer Site’de herhangi bir Transfer Sözleşmesi yayınlanmıyor ise ve de Tekne Sahibi’ne söz konusu sözleşmenin taslağı gönderilmemiş ise, Tekne Sahibi basiretli bir tacir gibi davranarak Hizmet Sağlayıcı’dan söz konusu Transfer Sözleşmesi’nin bir suretini – işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul etmeden önce – talep etmeli ve incelemelidir. Aksi takdirde, Tekne Sahibi söz konusu Transfer Sözleşmesi’nin en güncel versiyonunu kendiliğinden kabul etmiş sayılacaktır. Site’de Transfer Sözleşmesi’nin yayınlanması ancak Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne Transfer Sözleşmesi’nin farklı bir versiyonunu göndermiş olması ve bu versiyonun karşılıklı olarak imzalanmış olması halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne göndermiş olduğu Transfer Sözleşmesi versiyonu Tekne Sahibi’ni bağlayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Transfer Sözleşmesi’nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı olması için Tekne Sahibi’nin söz konusu Transfer Sözleşmesi’ni ayrıca imzalamasına gerek olmayacak, Tekne Sahibi’nin işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul etmesi, Transfer Sözleşmesi’nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı hale gelmesi sonucunu doğuracaktır.

3. ÜYELİK

Bu Site’nin belirli özelliklerine erişmek, İlan oluşturmak ya da Rezervasyon yapmak için bir hesap (“Teknevia Hesabı”) oluşturmak ve Üye olmak zorundasınız. Üye olma sürecini tamamlayarak doğrudan Site üzerinden ya da (her biri bir “Harici Hesap” olan, Facebook ve Google’ı dahil eden ama bunlarla sınırlı olmayan) belirli üçüncü taraf sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarınıza (“SPS”), aşağıda anlatıldığı gibi, Site üzerinden giriş yaparak kayıt oluşturabilirsiniz.

Bu Site ve Hizmetler’in işleyişinin bir parçası olarak, Teknevia Hesabı’nızı Harici Hesaplar’ınızla, (i) Harici Hesap giriş bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcı’ya Site üzerinden sağlayarak, ya da (ii) Hizmet Sağlayıcı’nın Harici Hesap’ınıza, bu Harici Hesaplar’ınızı kullanımınızı düzenleyen ilgili şartlar ve koşullar tarafından izin verildiği şekliyle, erişim yapmasına izin vermek suretiyle bağlayabilirsiniz. Harici Hesap giriş bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmek ve/veya Hizmet Sağlayıcı’ya Harici Hesap’ınıza (işbu Sözleşme’de bahsi geçen fakat bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir sebeple) erişim izni vermek konusunda yetkili olduğunuzu, Hizmet Sağlayıcı’yı herhangi bir parasal bedel ödetmeksizin, Hizmet Sağlayıcı’yı herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altında bırakmaksızın ve de Hizmet Sağlayıcı’yı ilgili SPS tarafından dayatılan herhangi bir kullanım kısıtına tabi tutmaksızın kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir Harici Hesap’ınız için erişim izni sağlarken Hizmet Sağlayıcı’nın Harici Hesap’ınıza sağladığınız ve kaydettiğiniz herhangi bir içeriğe (“SPS İçeriği”), Site’de Teknevia Hesabı’nız ve Teknevia Hesabı profil sayfanız yoluyla gösterilmek üzere erişeceğini, kullanılabilir hale getireceğini ve (eğer mümkünse) kaydedeceğini kabul edersiniz.

Bu Şartlar & Koşullar’da başka şekilde belirtilmediği takdirde, eğer varsa, bu Şartlar & Koşullar’ın tüm amaçları için, bütün SPS İçeriği Üye İçeriği olarak kabul edilecektir. Seçtiğiniz Harici Hesap’a bağlı olarak ve bu Harici Hesap’a kurduğunuz güvenlik ayarlarına tabi olarak, Harici Hesap’ınızda paylaştığınız kişisel bilgiler Teknevia Hesabı’nızda ve Site ile Hizmetler’de kullanılabilir hale getirilecektir. Bu Şartlar’ı kabul ederek, bir Harici Hesap’ın ya da ilişkili hizmetin kullanılamaz hale gelmesi ya da SPS’in Hizmet Sağlayıcı’nın bu Harici Hesap’a erişimini durdurması halinde bile, SPS İçeriği’nin Site’de yayınlanmaya devam edilmesine dair Hizmet Sağlayıcı'ya gayrikabili rücu bir onay vermektesiniz. Herhangi bir anda Site’nin “Hesabım” bölümüne erişerek Teknevia Hesabı’nızla Harici Hesap arasındaki bağlantıyı kaldırma hakkınız vardır. SPS ile Harici Hesap’ınıza ilişkin ilişkiniz yalnızca bu SPS ile olan anlaşma(ları)nızca düzenlenir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir SPS İçeriği’ni, doğruluk, yasallık ya da herhangi bir mevzuat hükmünün veya üçüncü kişi hakkının ihlal edilip edilmediğine dair kontrol de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla incelemek gayretinde bulunmayacak olup Hizmet Sağlayıcı (Teknevia Hesabı’nda, Teknevia Hesabı profil sayfanızda ya da Site’de herhangi bir şekilde yayınlansa dahi) herhangi bir SPS İçeriği’nden sorumlu değildir. Üye, SPS İçeriği nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir.

Teknevia Hesabı’nız ve Teknevia Hesabı profil sayfanız, Site’yi kullanmanız için, sağlamış olduğunuz ya da yukarda açıklandığı şekilde SPS’den elde edilen kişisel bilgilere dayanarak oluşturulacaktır. Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin ve Teknevia Hesabı profil sayfasında yer alan bilgilerin kapsamına karar verir ve bu kapsamı genişletebilir. Bu bilgileri sağlamak istemeyen kişi Site aracılığıyla herhangi bir Rezervasyon yapma ya da İlan verme ya da kiralama ya da başkaca hizmet satın alma işlemi yapamaz. Hizmet Sağlayıcı izin vermediği sürece biri Tekne Sahipler’i diğeri Misafirler için hazırlanmış olan Teknevia Hesaplar’ı olmak üzere ikiden (2) fazla aktif Teknevia Hesabı’nız olamaz. Üyelik esnasında doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sağlamayı ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olacak şekilde güncellemeyi kabul edersiniz.

Hizmet Sağlayıcı, (i) İkiden (2) fazla Teknevia Hesabı oluşturursanız, ya da (ii) kayıt esnasında veya daha sonra sağlanan herhangi bir bilginin yanlış, hileli, güncel olmayan ya da eksik olduğu kanıtlanırsa Teknevia Hesapları’nızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar.

Şifrenizi güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğinizi ve Teknevia Hesabı’nız ile yapılan tüm işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonlar için ve bunlarla ilgili tüm sorumluluğa sahip olduğunuzu, (bu işlem, davranış, fiil, aktivite ve aksiyonlar için izin vermenizden bağımsız olarak) Teknevia Hesabı’nızın herhangi bir izinsiz kullanımını halinde Hizmet Sağlayıcı’ya derhal bu durumu bildireceğinizi kabul edersiniz. Her bir Üye, Teknevia Hesabı ile yapılan herhangi bir işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyon nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edeceğinizi Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt eder. İlgili işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonun bir üçüncü şahıs tarafından yapılması Üye’nin söz konusu tazmin yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

Tekne Sahibi, kendisi, çalışanları, ortakları, Yetkili Kişiler’i veya sair üçüncü kişi veya kurumlar tarafından Teknevia Hesabı üzerinden Hizmetler’e ve/veya sair konulara ilişkin olarak yapılan işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonlardan sorumludur ve İnternet Sitesi üzerindeki Kayıtlı E-posta Adresi’ne yapılan bildirimler ile doğrudan İnternet Sitesi üzerinden yapılan bildirimler Tekne Sahibi’ne yapılmış sayılır. İnternet Sitesi’nde Tekne Sahibi adına kayıtlı olan Kayıtlı E-posta Adresi’nden Tekne Sahibi sorumludur ve Kayıtlı E-posta Adresi aracılığıyla yapılan tüm iletişim Tekne Sahibi’ni bağlar.

Bu madde 3 çerçevesinde Kayıtlı E-Posta Adresi, (i) herhangi bir Tekne ile ilgili İlan oluşturulurken kullanılan Teknevia Hesabı’nda Tekne Sahibi’ne ait olduğu belirtilen e-posta adresini, ve de buna ek olarak – mevcut ise – (ii) Tekne Sahibi’nin ya da Yetkili Kişi’nin veya yukarıda sayılan diğer kişilerin Hizmet Sağlayıcı’ya bildirdiği sair e-posta adreslerini, ve de (iii) Tekne Sahibi’nin ya da Yetkili Kişiler’inin veya yukarıda sayılan diğer kişilerin Hizmet Sağlayıcı ile iletişime geçerken kullandığı sair e-posta adreslerini ifade eder; burada sayılan bu e-posta adreslerinin tümü İnternet Sitesi üzerindeki Kayıtlı E-posta Adresi ve Tekne Sahibi adına Kayıtlı E-posta Adresi olarak kabul edilecektir.

Bu madde 3 çerçevesinde Yetkili Kişi(ler), herhangi bir Tekne ile ilgili olarak İlan’ı oluşturan ve/veya Tekne ile ilgili bilgileri Hizmet Sağlayıcı’ya ileten ve/veya İlan’ın oluşturulması için Hizmet Sağlayıcı ile iletişime geçen kişi(ler)dir. Bu kişinin Tekne ve/veya İlan’la ve/veya Hizmetlerle ilgili tüm beyanları, taahhütleri ve sair iş işlemleri Tekne Sahibi’ni bağlar. Hizmet Sağlayıcı, bu tanım kapsamına giren herhangi bir kişinin Tekne Sahib’ini temsil konusundaki yetkisini incelemek ya da araştırmak zorunda değildir. Tekne Sahibi, bu kapsamda kalan bir Yetkili Kişi’nin tüm beyan, taahhüt ve sair iş ve işlemlerinin kendisini bağladığını bu Sözleşme ile Hizmet Sağlayıcı’ya ve Misafirler’e peşinen ve gayrikabili rücu şekilde beyan ve taahhüt eder.

4. İLAN

İlan Oluşturma

Tekne Sahibi yada misafir statüsündeki bir Üye olarak İlan oluşturabilirsiniz. İlan oluşturan Üyeler ilanı verilecek Tekne veya Ekstralar hakkında açıklama, fotoğraflar, konum, büyüklük, özellikler, mürettebat, sahiplik belgeleri, Tekne’nin müsaitliği, fiyat, iptal politikası, ilgili kurallar ve parasal koşullar da dahil olmak üzere çeşitli bilgiler sunmak zorundadır. Misafir tarafından verilen ilanda isteklerin neler olduğu açıkça belirtilecek ve ilanda yer alan isteklere göre tekne sahibi tarafından teklif verilebilecektir. Bir İlan’ın yayınlanmasından önce Hizmet Sağlayıcı bu İlan’ı kendi serbest takdirine göre onaylamalıdır, Hizmet Sağlayıcı’nın onaylamadığı İlan’lar Site üzerinde yayınlanmaz.

Üye olarak yayınladığınız tüm İlanlar’dan ve söz konusu İlanlar’ın tüm içeriklerinin gerçeğe uygunluğundan sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Buna göre, yayınladığınız herhangi bir İlan’ın ve bir İlan sonucunda oluşturulan Rezervasyon’unun (i) üçüncü bir taraf ile girdiğiniz herhangi bir anlaşmayı ihlal etmeyeceğinden, (ii) (a) tekne sahibi olarak tüm yasalara, vergi yükümlülüklerine ve yayınladığınız bir İlan’a dahil olan herhangi bir Tekne’ye uygulanabilecek, sigorta gerekliliklerine, sahil güvenlik düzenlemelerine, marina düzenlemelerine ve Tekneler’in kiralanması ve işletilmesine ilişkin yasalar da dahil olmak üzere kural ve düzenlemelere uyduğunu, (b) üçüncü tarafların haklarıyla çelişmeyeceğini veya ihlal etmeyeceğini Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt edersiniz. Hizmet Sağlayıcı bir Tekne Sahibi’nin uygulanabilir herhangi bir yasa, kural ve düzenlemeye uygunluğundan sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir anda ve önceden haber vermeksizin, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak herhangi bir İlan’a erişimi kaldırma ya da engelleme hakkını saklı tutar.

Tekne Sahibi, bir Tekne için İlan oluştururken Hizmet Sağlayıcı’ya Tekne’nin sahibi olduğunu veya Tekne’nin kiralama hakkını elinde bulundurduğunu kanıtlayan belgeleri ve Tekne’nin kiralanmasına ilişkin herhangi ilgili yasa tarafından şart koşulan tüm sigorta, lisans, izin ve sair belgeleri sunar.

Üye, bir Ekstra için İlan oluştururken Hizmet Sağlayıcı’ya ilgili hizmeti sağlamak için yasa tarafından şart koşulan tüm belgeleri sunar.

Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı ve Misafirlere aşağıdakileri taahhüt ve beyan eder, üstlenir:

Tekne Sahibi Tekne ve İlan’ın yasal ve kullanım hakkını elinde bulunduran sahibidir ve/veya Tekne’yi kullanmak, kiralamak ve İlan sunmak konusunda hukuka uygun şekilde yetkilendirilmiştir ve/veya Tekne’nin kullanımı ve kiralanması ile İlan’ın oluşturulmasına ilişkin koşulsuz bir hak elde etmiştir.

Tekne Sahibi Tekne‘nin kiralanması ve/veya Ekstraların sağlanması için gereken tüm gereklilikleri edinmiştir ve bu izinler Kiralama Süresi boyunca yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Tekne Sahibi Misafir’e sağladığı hizmetler konusunda somut bilgi ve uzmanlık sahibidir ve hizmetlerini yerine getirirken en yüksek kalite standardına uyacaktır.

Tekne Sahibi’nin (i) Hizmetler süresince, (ii) Kiralama Süresi boyunca ve (iii) bu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece ortaya çıkabilecek herhangi bir yükümlülüğü kapsayacak, itibar sahibi bir sigorta şirketince düzenlenmiş, bir veya birden fazla sigorta poliçesi vardır.

Tekne Sahibi, İlan’ın Site veya Hizmet Sağlayıcı’nın işleri üzerinde olumsuz etki yaratan ya da yaratması makul olarak beklenecek bir yasa ya da idari düzenleme ihlaline sebep olmayacaktır.

Kendisine ya da herhangi bir iştirak ya da ilişkili tarafına karşı, Hizmetler ya da Kiralama Süresi’nde sağlanan hizmetler üzerinde olumsuz etki yaratan ya da yaratması makul olarak beklenecek (i) hiçbir iddia bulunmamaktadır, (ii) hiçbir takibat veya soruşturma yapılmamaktadır veya yürütülmemektedir ve de (iii) hiçbir dava ya da icra takibi bulunmamaktadır. İdari makamlar ile kolluk makamlarının belirlemiş olduğu kural ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini taahhüt etmektedir.

Tekne Sahibi Misafirler’e hizmetlerini sağlarken makul özeni gösterecek ve misafir memnuniyetini en ön planda tutacaktır.

Tekne Sahibi, İlan detaylarında yer alan tüm bilgilerin doğruluğundan ve tamlığından sorumludur. İlan detayları Tekne Sahibi’nin talebi üzerine Hizmet Sağlayıcı tarafından da düzenlenebilir. Yapılan bu düzenlemelerin sonucunda İlan’ın son durumunun doğruluğunu ve tamlığını kontrol etmek Tekne Sahibi’nin sorumluluğundadır. Hizmet Sağlayıcı, İnternet Sitesi’nde Tekne Sahibi’nin tüm İlan detaylarını düzenleyebileceği, Hizmetler’e ilişkin gerekli aksiyonları alabileceği ve Tekne Sahipleri’ne özel olarak hazırlanmış Teknevia Hesabı’na erişim sağlar. İlgili Teknevia Hesabı’na giriş yapmak Tekne Sahibi’nin sorumluluğundadır. İlan’a ilişkin bir Rezervasyon Talebi alındığında ve/veya Rezervasyon gerçekleştiğinde, Tekne Sahibi İlan ve Rezervasyon detaylarını kontrol eder. Bir İlan’da yer alan bilgilerin Misafirler’i yanlış yönlendirme ihtimali varsa, Tekne Sahibi İlan’da yer alan ilgili açıklama bölümüne ve/veya ilgili sair bölüme gerekli detayları girmekle yükümlüdür. Örneğin Tekne’de yer alan tuvalet ve banyolardan bir veya birkaçı mürettebatın da kullanımına sunulacaksa, buna ilişkin detayları İlan’da belirtmek Tekne Sahibi’nin sorumluluğundadır. Tekne Sahibi basiretli bir tacir olarak, gerekli tüm bilgileri İlan detaylarında sağlar.

İşbu Sözleşme üçüncü kişi lehine düzenlemeler içermekte olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesi uyarınca Tekne Sahibi’nin bir Misafir ya da Misafirler’e karşı yüklendiği tüm edimlerin ifasını ilgili Misafirler da Tekne Sahibi’nden talep edebilir.

İlan İçeriği

Misafir veya Tekne Sahibi olarak Site üzerindeki tüm Tekne, Ekstra ve İlanlarınızdan ve İlanlarınızın tüm içeriğinden tek başınıza sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. İlanlar’ın Hizmetler vasıtasıyla halka açık olarak sunulacağını onaylar ve kabul edersiniz. Diğer Üyeler Tekne’nizi, veya Ekstra’larınızı İlan’ınızda sağlanan bilgilere dayanarak, Hizmetler vasıtasıyla rezerve edebileceklerdir.

Misafir ve Tekne Sahibi olarak Hizmet Sağlayıcı’ya, İnternet Sitesi’nde yayınlanan İlanlar’ınıza, Ekstralar’ınıza ve Tekneler’inize dair Üye İçeriği’nin Site’de yayınlanmasına ilişkin geri alınamaz bir izin ve kullanım hakkı sağladığınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Söz konusu izin ve kullanım hakkı, Hizmet Sağlayıcı’nın işinin tanıtımı için, Hizmet Sağlayıcı uygun bulduğu takdirde, bu İçerik ve Üyeler tarafından verilmiş tüm diğer bilgilerin, sosyal paylaşım siteleri, bültenler ve herhangi başka tür reklam ve ticari amaç için kullanımını kapsar, fakat bununla sınırlandırılamaz.

Üyeler, Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’nin Site’ye yaptığı tüm yüklemeleri inceleyebileceğini ve de Hizmet Sağlayıcı’nın (i) ad soyad, şirket adı, Tekne adı, diğer sitelere bağlantılar, telefon numaraları gibi Tekne Sahibi’nin kimliğini ifşa ettiğine inandığı tüm bilgiler ve sair Üye İçeriği’ni ve (ii) Tekne Sahibi tarafından yapılan ve yasa dışı olduğunu düşündüğü / tahmin ettiği tüm bilgiler ve sair Üye İçeriği’ni ve (iii) Hizmet Sağlayıcı’nın Şartlar & Koşullar’ını ya da uygulamadaki yasaları veya mevzuatı ihlal ettiğine inandığı yüklemeler ve sair Üye İçeriği de dahil olmak üzere dilediği tüm içeriği kaldırabileceğini ya da yayınlamayı reddedebileceğini veya durdurabileceğini kabul ve beyan eder.

Eğer Üyelerin ilgili İlanı Hizmet Sağlayıcı’nın Şartlar & Koşullar’ına ya da uygulamadaki yasaya veya mevzuata uygunluk göstermezse Hizmet Sağlayıcı Hizmetler’ini sağlamayı askıya alabilir ya da durdurabilir.

Her bir Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir başarı, kazanç ya da gelir vaadinde bulunmadığını peşinen kabul ederler. Bu çerçevede, Hizmet Sağlayıcı, hiçbir Üye’ye Site’de İlan vermesi halinde kiralama ilişkilerine gireceği ya da tekne sahibi, müşteri ya da misafirler bulacağı veya para kazanacağı ya da gelir elde edeceği konusunda herhangi bir beyan ve taahhüt vermemektedir.

İlan Arama

Üyeler Site içerisinde, açıklamalar, fotoğraflar, fiyatlar da dahil olmak üzere Tekne’ye veya Ekstra hizmetlere ilişkin bilgileri içeren uygun İlanlar’ı araştırıp görüntüleme ve Rezervasyon talep etme imkanına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmetler’i sağlarken ifşa ettiği bilgiler her bir üye tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya sağlanan bilgilere dayanır. Üyeler’in Site’ye yüklenen bilgileri kontrol etmeleri önemlidir. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne’ye veya herhangi bir İlan’a ilişkin Site’ye yüklenen bilginin doğru ve gerçek olduğuyla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu çerçevede herhangi bir İlan’la ilgili tüm sorumluluk ilgili İlan’ı oluşturan Üye’ye ait olup, Hizmet Sağlayıcı, İlanlar’da yer alan herhangi bir ifadenin veya bilginin doğru veya gerçek olduğu konusunda herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

Müsaitlik Verme, Özel Teklif ve Opsiyon

Üyeler İlanlar’ının ve talep edilen Ekstralar’ının müsaitlik ve fiyatlarını ayarlamak, şart ve koşullarını yayınlamak, yaklaşan rezervasyonları yönetmek, Site’ deki diğer Üyeler ile iletişime geçmek, Rezervasyon Talebi almak, Özel Teklif vererek revize fiyat ve diğer şartlar yollamak, ödeme almak üzere Opsiyon vermek, hizmetleri karşılığında yorum almak ve diğer birçok konuda, bu Şartlar ve Koşullar’a tabi olarak (başka bir ifade ile Bu Şartlar & Koşullar’ın izin verdiği ölçüde) serbesttir.

Bir Üye, Rezervasyon Talebi iletirken Tekne Sahibi’nden tarihler, fiyatlar ve diğer koşullara ilişkin Özel Teklif talep edebilir. İki taraf özelleştirilmiş koşulları Site’nin mesajlaşma özelliğini kullanarak tartışabilir. Belirli bir Tekne Sahibi ile iletişime geçmek isteyen bir Üye, Tekne sayfasında açılan talep penceresine planladığı Kiralama Süresi’ne dair tarihleri girmek zorundadır. Üye arzu ederse aynı sayfa üzerinden Tekne Sahibi’ne ilk mesajını da iletebilir. Bir Üye bir Tekne Sahibi’ne yalnızca İlan’a yönelik olarak mesaj atabilir. Tekne Sahibi, anlaşılan şartlara dayanarak Özel Teklif gönderme, söz konusu taleplerle ilgili olarak müsaitlik verme, ödeme için Opsiyon verme ya da talepleri reddetme konusunda serbesttir.

Bir Üye ile Tekne Sahibi arasında gönderilen mesajlarda, (i) telefon numarası, (ii) tekne ismi, (iii) adres ve e-posta adresi, resim dosyası, sosyal medya siteleri ve bunlara bağlı linkler dahil olmak üzere herhangi bir iletişim bilgisi (iv) isim, soyadı ya da Site’de gözükmeyen herhangi başka isimler de dahil olmak üzere herhangi bir kişisel bilgi yazmak kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Hizmet Sağlayıcı tüm mesaj akışlarını görüntüleme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı taraflar arasında paylaşılan herhangi bir tür kişisel bilgi paylaşımını tespit ettiği takdirde, Teknevia Hesabı’nı askıya alma, sonlandırma ya da devre dışı bırakma hakkına sahiptir.

Tekne Sahipleri Site’de gösterilen fiyat, müsaitlik ve diğer bilgileri güncel tutmak konusunda tüm sorumluluğa sahiptir. Hizmet Sağlayıcı yalnızca Tekne Sahibi ile Misafir arasında iletişim kurulması için destek olmaktan sorumludur. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi ve Misafir arasında mutabık kalınan konu ve hizmetlerin icra edilmemesi veya tam ve uygun icra edilmesinden sorumlu tutulamaz. Her bir Tekne Sahibi Site’de oluşturduğu ve/veya yayınladığı İlan’da gösterilen tüm bilgilerin (fiyatlar ve müsaitlik durumu dahil olmak üzere) doğruluğu, tamlığı ve gerçekliği konusunda Hizmet Sağlayıcı’ya ve Üyeler’e karşı her daim sorumludur. Site, herhangi bir Tekne Sahibi’nin kalite, servis seviyesi veya değerlendirmesi hakkında bir öneri veya onay mercii değildir ve bu şekilde değerlendirilmeyecektir. Ancak Hizmet Sağlayıcı sitede yer alan tekne sahiplerinden hızlı, pratik hizmet veren, müşteri memnuniyetini ön planda tutan üyelere ayrıcalıklı davranarak onları listeleme hak ve yetkisine sahiptir. Hizmet Sağlayıcı’nın tek yükümlülüğü, İlan’da belirtilen Tekne’nin kiralanması amacıyla Misafir ve Tekne Sahibi statüsündeki ilgili Üyeler’in bir araya gelmesi konusunda simsarlık etmektir. Herhangi bir Misafir ve Tekne Sahibi’nin Tekne Sahibi’nin oluşturduğu İlan’daki Tekne’nin veya Ekstra’in rezerve edilmesi konusuna anlaşması halinde, taraflar arasında işbu Şartlar & Koşullar çerçevesinde bir mesafeli satış sözleşmesi (“MSS”) kurulmuş sayılır. Söz konusu MSS ilgili Misafir ve ilgili Tekne Sahibi arasında kurulacak olup, Hizmet Sağlayıcı söz konusu MSS’nin tarafı olmayacaktır.

Şüpheye mahal vermemek adına, eğer herhangi bir Tekne Sahibi ve herhangi bir Misafir arasında MSS ve/veya bu Sözleşme ile ilgili olarak bir ihtilaf çıkarsa, Hizmet Sağlayıcı bu ihtilafın tarafı olmayacak, Misafir’in herhangi bir hakkını ileri sürmekle ya da savunmakla yükümlü olmayacaktır. Ancak müşteri memnuniyeti kapsamında dilediği tedbiri almak ve uygulamak hususunda serbesttir.

Hizmet Sağlayıcı için hiçbir yükümlülük anlamına gelmeksizin, Hizmet Sağlayıcı – tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak – uygun görürse, Misafir’in uğradığı (Tekne Sahibi’nin MSS’yi ve/veya bu Sözleşme’yi ihlalinden doğan) tüm zararları tazmin edip bu zararları Tekne Sahibi’ne rücu edebilir. Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın dilerse bu şekilde Misafir’in uğradığı zararları tazmin etmesine ve de sonra bu zararları kendisine (Tekne Sahibi’ne) rücu etmesine peşinen onay ve izin vermektedir.

5. REZERVASYON

Rezervasyon

Site üzerinden bir Misafir, Site’de yayınlanan belirli bir İlan için bir Rezervasyon Talebi gönderebilir yada tamamıyla kendine özgü taleplerden oluşan bir ilan vererek tekne sahiplerinin kendilerine sunacağı teklifi değerlendirerek hizmet satın alabilir. Misafir Rezervasyon Talebi yapar yapmaz yada misafir tarafından özel olarak oluşturulan hizmet alma talebini Hizmet Sağlayıcı(Teknevia) Tekne Sahibi’ni e-posta, kısa mesaj veya bildirim yolu ile ya da Site üzerinden (kendi takdirine bağlı olarak bu yollardan biri ya da birçoğu ile) bilgilendirir.

Tekne Sahibi iseniz ve bir Rezervasyon Talebi aldıysanız, bu Rezervasyon Talebi’ni talebin yapıldığı andan itibaren en geç yirmi dört (24) saat içinde onaylamanız ya da reddetmeniz gerekmektedir, aksi takdirde Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilebilir. Eğer Giriş Tarihi’nin başlangıcı ile Rezervasyon Talebi’nin yapıldığı an arasındaki süre yirmi dört (24) saatten azsa, Tekne Sahibi Rezervasyon Talebi’ni Giriş Tarihi’nin başlangıcına (00:00) kadar onaylamalı ya da reddetmelidir.

Eğer bir Tekne’nin Rezervasyon Talebi’ni bahsi geçen yirmi dört (24) saatlik süre zarfında onaylama imkanınız olmaz veya reddetme konusunda kararsız kalırsanız, talep edilen Rezervasyon için Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tutar ilgili Misafir’e iade edilebilir ve, eğer varsa, kredi kartı üzerindeki provizyon kaldırılabilir.

Rezervasyon, Tekne Sahibi’nin Rezervasyon Talebi’ni onaylamasıyla ya da misafir tarafından verilen hizmet alım ilanının tekne sahibi tarafından kabul edilmesi ile tamamlanır ve Misafir ile Tekne Sahibi arasında (Misafir’in teklifi, Tekne Sahibi’nin de onayı olduğu için) MSS kurulur. Rezervasyon Talebi’nin onaylanması hukuken, Misafir’in ilettiği icabın kabul edilmesi niteliğindedir. Bir Rezervasyon Talebi’ni onayladığınızda Hizmet Sağlayıcı sizi ve Misafir’i e-posta, kısa mesaj veya bildirim yoluyla ya da Site üzerinden bilgilendirecektir.

Tekne Sahibi, Üye’ye, Üye’nin talep edip etmemesinden bağımsız olarak, ödeme öncesinde Opsiyon verebilir. Bu özel durumda başka bir Rezervasyon Onayı’na gerek duyulmaz ve ödemenin yapılması ile MSS Tekne Sahibi ve Misafir arasında kurulmuş olur. Opsiyon’un ne kadar süreyle geçerli olacağını Tekne Sahibi belirler.

Tekne Sahibi ve Misafir, dilerlerse MSS’yi yazılı şekilde tekrar onaylayabilirler (mevzuat uyarınca sözleşme imzalanması gerekli ise Tekne Sahibi MSS’nin imzalanmasını sağlamakla yükümlüdür).

Tekne Sahibi, sigorta şirketlerinin talep etmesi nedeniyle veya şirket politikası gereği, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, Misafir’dan kendi kiralama sözleşmesini imzalamasını isteyebilir. Misafir Tekne Sahibi tarafından kendisine iletilen sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür.

Rezervasyona konu olan İlan’da yer alan bilgilerin doğruluğundan Tekne Sahibi sorumludur. Eğer Misafir ile Tekne Sahibi arasında İlan ve/veya Rezervasyon detaylarına ilişkin bir mutabakatsızlık varsa, Hizmet Sağlayıcı tarafından e-posta ile gönderilen ve MSS’de yer alan bilgilere ilişkin olanlar hariç olmak üzere (yani, aşağıda açıklanan Temel İlan Detayları hariç olmak üzere), kendi iddiaların ispatından Misafir ve/veya Tekne Sahibi sorumludur.

Rezervasyon yapmış bir Misafir’e Tekne Sahibi tarafından Tekne ile ilgili olarak verilen taahhüt Temel İlan Detayları ile sınırlıdır. Bu çerçevede, “Temel İlan Detayları” her halükârda Rezervasyon Talebi, Rezervasyon’un tamamlanması ve de ödeme yapılması öncesinde ve sonrasında Hizmet Sağlayıcı tarafından Tekne Sahibi’ne ve/veya Misafir’e gönderilen tüm e-mail’lerde ve/veya MSS’de yer alan, İlan, Tekne ve Rezervasyon’la ilgili bilgileri ve tüm Tekne görsellerini kapsar.

Misafir statüsünde bir Üye olarak Site üzerinden belirli bir Tekne Sahibi ile bir Rezervasyon yaptığınızda Rezervasyon Onayı’nı referans almanız gerekecektir ve Rezervasyon Onayı’nın ve ilgili Tekne Sahibi ile bu Rezervasyon’a özgü oluşturulan ödeme, iptal ve diğer koşulları içeren rezervasyon şartları ve koşullarının sizin için bağlayıcı olacağını işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Tekne Sahibi olarak davranış ve ihmallerinizden sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Tekne Sahibi olarak Site’de ya da başkaca mecralarda sizinle ilgili geçmiş müşteri ekstralari, müşteri değerlendirmeleri ve sair bilgilerin Hizmet Sağlayıcı tarafından yayınlanabileceğini kabul edersiniz.

6. HİZMET BEDELLERİ VE ÖDEMELER

Tam Rezervasyon Bedeli

Misafir, Site üzerinden bir Tekne Sahibi’nin Tekne’sini veya Ekstra Hizmetler’ini rezerve etmeye karar verdiğinde, yada kendisi tarafından oluşturulan Hizmet satın alma ilanının Tekne Sahibi tarafından kabul edilmesi ile İlan’da gösterilen Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi onaylar ve kabul eder.

Her bir İlan’a ilişkin Tam Rezervasyon Bedeli’ne karar vermek, ve Tam Rezervasyon Bedeli’nin İlan’da (ya da İlan’la ilgili olarak) Türkiye’deki uygulanabilir olan tüketici mevzuatına uygun bir şekilde yayınlanmasını sağlamak ilan verenin sorumluluğudur. Bir Misafir’in Tekne Sahibi’nin Tekne’si ya da Ekstra Hizmetler’ine yönelik bir Rezervasyon talep ettiğinde Tekne Sahibi’nin söz konusu Rezervasyon için daha önceden belirlenmiş olan Tam Rezervasyon Bedeli ve bileşenlerini yukarı yönlü olarak değiştiremeyeceğini her bir Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı’ya ve Misafirler’e peşinen, kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumun tek istisnası minimum kiralama süresinin altına yapılan Rezervasyonlar’dır. Bu özel durumda, Rezervasyon Bedeli minimum kiralama süresi Rezervasyon Bedeli’ni aşmayacak şekilde günlük Rezervasyon Bedeli artırılabilir. Misafir tarafından oluşturulan özel hizmet alımına ilişkin tekne sahipleri tarafından fiyat teklifi verilmesi ve bu teklifin son hali ile kabulü ilan sahibinin sorumluluğundadır. Bu şekilde verilen ilanlar niteliği uyuştuğu müddetçe Tekne Sahibi tarafından oluşturulan ilanlarda belirtilen hükümlere tabidir.

Rezervasyon Talebi gönderebilmek için Misafir’in ödeme bilgilerini girmesi gerekir. Ödeme, kredi kartı, banka kartı ya da Hizmet Sağlayıcı tarafından kabul edilen herhangi başka bir ödeme yöntemi ile yapılabilir. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda Rezervasyon Talebi tamamlanmadan önce bu karta (tüm kira bedeline kadar) provizyon koyulabilir veya kredi kartı bilgileri saklanabilir. Ön Ödeme’ye eşit tutar Rezervasyon Talebi sırasında doğrudan çekilebilir ya da bloke edilebilir. Kredi kartı bilgilerinin saklanması ancak ödemenin alınmaması veya provizyon koyulması durumunda, Ön Ödeme Rezervasyon Onayı’nda alınır. Ödemenin banka kartı ya da herhangi başka ödeme yöntemi ile yapılması durumunda Ön Ödeme Rezervasyon Talebi sırasında tahsil edilecektir. Her halükârda, Ön Ödeme alınamaz ise Hizmet Sağlayıcı’nın Rezervasyon tamamlanmamış gibi hareket etme, ve ayrıca, dilediği zaman (kendisi ya da Tekne Sahibi aleyhine) herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın Rezervasyon’u iptal etme hakkı saklıdır.

Tekne Sahibi'nin Kalan Ödeme'nin zamanlaması konusunda iki opsiyonu bulunmaktadır: Kalan Ödeme, Site üzerinden Zamanaşımı Tarihi'ne kadar veya Giriş'te doğrudan Tekne Sahibi tarafından tahsil edebilir (Kalan Ödeme’nin Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Site üzerinden tahsil edilmesi gereken durumda, Kalan Ödeme zamanında ödenmez ise Tekne Sahibi Rezervasyon’u iptal edebilir; bu durumda Misafir’in Rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) Misafir’e iade edilmez, ve Misafir’in Hizmet Sağlayıcı ya da Tekne Sahibi’nden – sınırlama olmaksızın, bu Sözleşme’de / Şartlar’da yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz).

Rezervasyon Talebi’nin iletildiği anda Zaman Aşımı Tarihi’ne girilmiş ya da bu tarih geçilmiş ve Tekne Sahibi Kalan Ödeme’yi Zaman Aşımı Tarihi’ne kadar tahsil etmeyi tercih etmiş ise, yukarıda belirtilen ödeme sürecinde Rezervasyon Bedeli’nin tamamı tahsil edilir (Eğer Ön Ödeme Rezervasyon Talebi’nin iletilmesi sırasında alınamaz ise Rezervasyon Talebi iletilmeyecek ya da sistem tarafından kabul edilmeyecek, iletildi ya da kabul edildi ise de daha sonra iptal edilecektir). Rezervasyon Talebi’nin gönderildiği an ile Giriş Tarihi arasındaki süre yirmi dört (24) saatten fazla ise, Tekne Sahibi’ne Rezervasyon’u onaylamak ya da reddetmek için yirmi dört (24) saat verilir. Bahsi geçen süre yirmidört (24) saatten az ise, Tekne Sahibi’ne Rezervasyon Talebi’ni onaylamak ya da reddetmek için Giriş Tarihi’ne (00:00) kadar süre tanınır. Eğer Tekne Sahibi bu zaman dolana kadar hiçbir aksiyon almazsa Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilir.

Eğer bir Rezervasyon Talebi reddedilir, süresi dolar ya da iptal edilirse, eğer varsa, Misafir’in kredi kartına koyulmuş olan provizyon kaldırılır veya tahsil edilmiş olan tutar Misafir’e iade edilir.

Bu Şartlar & Koşullar uyarınca, Tekne Sahibi’nin Misafir’e sağladığı hizmetlerin ifası Tam Rezervasyon Bedeli tahsil edilene kadar başlamayacaktır.

Ücretsiz İptal Süresi

Rezervasyon Onayı’nın alınmasını takiben Misafir’e Rezervasyon’u yeniden değerlendirmesi için Ücretsiz İptal Süresi tanınır.

Ücretsiz İptal Süresi Rezervasyon Onayı’nın alınması ile başlar ve en çok üç (3) gün sürer. Eğer Zamanaşımı Tarihi ile Rezervasyon Onayı’nın alındığı tarih arasında üç (3) günden kısa süre varsa, Ücretsiz İptal Süresi Zamanaşımı Tarihi’nde sona erer.

Eğer, Ücretsiz İptal Süresi boyunca Misafir onaylanmış Rezervasyon’u geri çekmek isterse, herhangi bir ücret ödemeden bunu gerçekleştirebilir. Ücretsiz İptal Süresi içinde Misafir’in onaylanmış Rezervasyon’u geri çekmesi halinde, eğer, Rezervasyon Talebi sırasında Misafir ödeme yöntemi olarak:

Kredi kartını seçtiyse, Ön Ödeme’ye eşit tutar Misafir’e iade edilir. Eğer çekim yerine blokaj yapılmışsa, Ön Ödeme’ye eşit tutarda bloke, Misafir’in kredi hesabından kaldırılır.

Diğer yöntemleri seçtiyse, tahsil edilen Ön Ödeme’ye eşit tutar Misafir’e iade edilir.

Eğer Ücretsiz İptal Süresi sonlanana kadar Misafir (sınırlama niteliğinde olmamak üzere, Rezervasyon’un geri çekilmesi de dahil olmak üzere) Rezervasyon’u ile ilgili hiçbir aksiyon almazsa:

Misafir’in ücretsiz iptal hakkı geri dönülemez bir şekilde ortadan kalkar.

Tekne Sahibi Rezervasyon Onayı’nda bahsi geçen hizmetleri sağlamakla yükümlü hale gelir.

Bu andan itibaren Rezervasyon yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları altında izin verildiği takdirde iptal edilebilir.

Hizmet Bedeli

Tekne Sahibi, bir Misafir ile Site ve Hizmetler’i kullanarak Rezervasyon sürecini tamamladığı, ya da misafirin almak istediği hizmeti en iyi teklifi vererek misafir tarafından kabul edilmesi durumunda (başka bir ifade ile Misafirnın gönderdiği Rezervasyon Onayı’nın Tekne Sahibi tarafından verilmesi veya Opsiyon gönderilmesi halinde Misafir’in ödeme yapması durumunda ya da MSS’nin başka bir şekilde kurulması halinde), Site ve Hizmetler’in kullanımı karşılığında Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Bedeli’ne hak kazanacağını ve Hizmet Bedeli’ni tahsil edeceğini tüm Misafirler ve Tekne Sahipleri peşinen kabul ve beyan eder. Site’de gösterilen Rezervasyon Bedeli’nin Hizmet Bedeli’ni içerdiği tüm Misafirler ve Tekne Sahipleri tarafından peşinen kabul edilmekte olup, Rezervasyon Bedeli Hizmet Bedeli’ni içerir şekilde değerlendirilecektir.

Hizmet Bedeli, Site’de yayınlanan her bir ilan için alınan Rezervasyon’da oluşan Rezervasyon Bedeli’nin (Hizmet Sağlayıcı tarafından Site üzerinde başka türlü belirtilmediği takdirde) %17 + KDV’sine eşit tutardadır. Hizmet Bedeli, Tekne Sahibi’ne yapılan ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne ilişkin fiyat, müsaitlik bilgisi ve tekne detayları gibi verileri (sınırlama niteliğinde olmaksızın, MMK, Nausys, Sedna vs. gibi) 3. taraf uygulamalardan / internet sitelerinden çekmesi / elde etmesi ve/veya bu 3. taraf uygulamalarda / internet sitelerinde Tekne Sahibi’nin belirlediği / kabul ettiği komisyon oranının Hizmet Sağlayıcı’nın komisyon oranından düşük olması durumunda, Tekne Sahibi 3. taraf uygulamalarda / internet sitelerinde yer alan komisyon oranını Hizmet Sağlayıcı özelinde yukarı yönlü revize edecektir ve Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen komisyon oranına eşit olmasını sağlayacaktır.

Tekne Sahibi ve Misafir, Ücretsiz İptal Süresi’nin bitimi sonrasında Hizmet Bedeli’nin, bu Sözleşme’de tarif edilen durumlar dışındaki tüm koşullarda geri ödemesiz olduğunu onaylar ve kabul eder. Dolayısıyla, Ücretsiz İptal Süresi sona erdikten sonra, Misafir Rezervasyon’a uygun olarak Tekne’yi tüm Kiralama süresi boyunca kullanamasa dahi, Hizmet Bedeli Hizmet Sağlayıcı’ya tamamen ödenecek, eğer ödenmiş ise, Hizmet Bedeli’nin herhangi bir bölümü iade edilmeyecektir.

Ödemeler

Site üzerinden yapılan Rezervasyonlar için Hizmet Sağlayıcı tarafından Misafirler’den alınan tüm ödemeler, tahsil edilen tutardan Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın Tekne Sahibi’ne iletilmesi zorunluluğuna tabi olacak şekilde ÖHS tarafından tutulacaktır. Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tutarlardan (duruma göre Ön Ödeme veya Rezervasyon Bedeli kadar olabilir.) Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar ÖHS tarafından, Çıkış Tarihi’nden en geç 7 iş günü sonra, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Koşulları’na tabi olarak, Tekne Sahibi’ne iletilir. Ancak ilanın verildiği ülke para birimi dışında MSS gerçekleşmesi durumunda yapılacak Tekne Sahibi’ne yapılacak ödemeler 1 ay içerisinde yapılabilecektir.

Hizmet Sağlayıcı, (i) Tekne Sahibi’nin Rezervasyon’a konu olan hizmetleri Misafir’e vermeye başlamasından önce, Misafir tarafından Rezervasyon’a ilişkin olarak yapılan ödemeleri Tekne Sahibi’ne iletmesi veya, (ii) tamamen kendi takdirine bağlı olarak, gerekli görmesi durumunda işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilen Transfer Sözleşmesi’ni Tekne Sahibi’nden imzalamasını ve orijinalini posta, orijinalin görüntüsünü ise e-posta veya mesaj yolu ile kendisine göndermesini talep edebilir.

Tekne Sahibi Giriş Tarihi’nde Tekne Teslim Tutanağı’nı Misafir’e imzalatmak zorundadır. Tekne Sahibi tarafından, Tekne Teslim Tutanağının bir kopyası ya da okunabilir bir görüntüsü derhal mesaj ya da e-posta ile Hizmet Sağlayıcı’ya iletilir ve de aslı da Çıkış Tarihi’nden itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde posta yoluyla Hizmet Sağlayıcı’ya ulaştırılır. Misafir Rezervasyon uyarınca elde ettiği hakları bir üçüncü kişiye devredemez, Tekne’yi bir üçüncü kişiye kiralayamaz / Tekne ile ilgili alt kira ilişkisine giremez. Bu sebeple Misafir, Tekne Teslim Tutanağı’nı şahsen imzalamak zorunda olduğu gibi Tekne’yi de şahsen kullanmak ve şahsen iade etmek zorundadır.

Misafir olarak bir Rezervasyon’u iptal ederseniz, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Koşulları’ndaki iade oranları uygulanacaktır. Duruma bağlı olarak, hiçbir iade sağlanmama ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Bu bağlamda, Misafirler, her bir Rezervasyon Talebi öncesinde ilgili Rezervasyon’un (sınırlama niteliğinde olmamak üzere, İptal ve Değişiklik Koşulları dahil) tüm şartlarını kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca, Ücretsiz İptal Süresi dolduğunda, bu Sözleşme’de tarif edilen istisnai durumlar dışında, Hizmet Bedeli iade edilmez ve Hizmet Sağlayıcı’nın (Hizmet Sağlayıcı tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak aksi yönde bir karar almadığı sürece) yapılmış olan ödemelerden Hizmet Bedeli düşülmüş tutarı Misafir’e iade zorunluluğu yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları’nda böyle bir yükümlülük açık bir şekilde öngörüldü ise mevcut olacaktır. Her halükârda, Hizmet Sağlayıcı Tam Rezervasyon Bedeli’nin Tekne Sahibi tarafından tahsil edilen (veya Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilip Hizmet Sağlayıcı’ya transfer edilmiş olan) herhangi bir kısmının iadesinden sorumlu değildir. Eğer bu Sözleşme ya da MSS uyarınca söz konusu bedelin herhangi kısmı iade edilecekse, sadece Tekne Sahibi söz konusu iadeden sorumlu olacak, Hizmet Sağlayıcı’nın ilgili meblağın iadesi konusunda herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.

Giriş Tarihi’nde, Tekne Sahibi tarafından, Tekne Misafir’e teslim edilir ve var ise Ekstra Hizmetlere ilişkin hizmetler verilmeye başlanır. Bu tarih itibarıyla, Tekne Sahibi’nin 7 gün içerisinde Tam Rezervasyon Bedeli’ne denk gelen tutarın faturasını keserek Misafir’e yollaması gerekmektedir. Bu Sözleşme’nin şartları altında Tekne Sahibi’nin ödeme almaya hak kazandığı ancak üzerinde mutabık kalınan hizmetlerin Tekne Sahibi tarafından Misafir’e verilmediği ve talep üzerine Hizmet Sağlayıcı’nın ÖHS ve kart veren bankaya ilgili faturayı ibraz edemediği durumlarda, Hizmet Sağlayıcı ters ibraz riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskten kaçınmak için, aşağıdaki durumlarda Tekne Sahibi, Misafir tarafından Rezervasyon’a ilişkin olarak kendisine yapılan ödemelerin faturasının görüntüsünü e-posta veya mesaj yoluyla hemen ve bir kopyasını posta yoluyla üç (3) gün içinde Hizmet Sağlayıcı’ya göndermelidir: (i) Rezervasyon’un Misafir tarafından iptal edilmesi veya Misafir’in Giriş Tarihi’nde hizmeti almaması durumunda, (ii) Misafir’in Tekne, Tekne Sahibi ya da hizmet ilişkisiyle ilgili herhangi bir şikayeti, talebi, iddiası olması, herhangi bir ihtarname göndermesi, icra takibi başlatması ya da dava açması durumunda. Eğer yukarıda bahsedilen durumlarda Tekne Sahibi faturanın kopyasını Hizmet Sağlayıcı’ya yukarıdaki şartlarda iletmezse, Tekne Sahibi’nin bu Sözleşme’nin şartları altındaki her türlü ödeme alma hakkı sonlanır ve kendisine Misafir tarafından yapılan ödemeleri ilk talepte Hizmet Sağlayıcı’ya olası bir ters ibraz talebinin karşılanabilmesi için iade eder.

Eğer Hizmet Sağlayıcı promosyonel bir kampanya sunarsa, indirim ya da Misafirler’e sağlanan herhangi başka bir fayda, Hizmet Sağlayıcı ve Tekne Sahibi tarafından, miktar ve yüzdesel oran Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalacak şekilde bölüşülür. Bu çerçevede, örneğin, Hizmet Sağlayıcı’nın belirli bir dönemde tüm kiralama fiyatlarında %17 + KDV (yüzde onyedi + KDV) indirim yapmaya karar vermesi halinde, söz konusu %17 + KDV (yüzde onyedi + KDV) tutarındaki indirimin ne kadarlık bir kısmının Hizmet Bedeli’nden karşılanacağına ve ne kadarlık bir kısmının da Rezervasyon Bedeli’nden karşılanacağına Hizmet Sağlayıcı karar verir. Hizmet Sağlayıcı bu çerçevede indirimin hiçbir kısmının Hizmet Bedeli’nden karşılanmamasına da karar verebilir. Her halükarda, Tekne Sahibi’nin herhangi bir Rezervasyon Talebi’ni kabul etmeme hakkı saklıdır.

Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’yı ve çalışanlarını, acentelerini, temsilcilerini ve bağlı kuruluşlarını, Tekne Sahibi’nin veya çalışanlarının veya acentelerinin herhangi bir eylemi veya temerrüde düşmesi veya bu Şartlar & Koşullar’ın herhangi birinin ya da MSS’nin ihlali nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın maruz kaldığı her türlü kayıp, hasar veya yükümlülüğe (cezai veya hukuki) ilişkin olarak, yasal masraflar da dahil olmak üzere, tüm eylemlere, taleplere, maliyetlere, harcamalara karşı tazmin etmeyi taahhüt eder.

Ödeme Konusunda Yetkilendirme

Transfer Sözleşme’ne konu tahsilat ve iade işlemlerine ilişkin ve sadece bu işlemlerle sınırlı olmak üzere, Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’yı vekaleten hareket eden yetkili temsilcisi olarak atamayı peşinen kabul eder. Hizmet Sağlayıcı’nın ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın yetkilendirdiği kişilerin yapacağı her türlü işlem Tekne Sahibi nezdinde kendisini temsilen yapılmış kabul edilecektir.

Hizmet Sağlayıcı’nın mal, ürün, hizmet bedeline ilişkin fon akışına aracılık edilmesi konusunda anlaştığı üçüncü kişi şirket veya şirketlerin (yani Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ya da ÖHS) Hizmet Sağlayıcı'ya ödeme yapmasıyla ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın doğrudan ilgili tahsilatı yapmasıyla Tekne Sahibi’nin Hizmet Bedeli ödeme yükümlülüğü son bulur.

Bu kapsamda, üçüncü kişi ÖHS’lerin kullanılması halinde, üçüncü kişi ÖHS’lerin Hizmet Sağlayıcı’ya ödeme yapması ve üçüncü kişi ÖHS’lere ait kayıtlarda, Hizmet Sağlayıcı’ya ilgili fonların aktarıldığının tespiti ile birlikte, üçüncü kişi ÖHS’ler ilgili ödeme yükümlülüğünden kurtulacak olup Tekne Sahibi, üçüncü kişi ÖHS’lerden bu hususta herhangi bir talepte bulunmayacağını ve/veya hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul eder.

Para Birimi

Para birimi konusunda işbu Sözleşme'de aşağıdaki ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir:

"Rezervasyon Para Birimi" Misafir’in bir Rezervasyon için ödeme yapmak zorunda olduğu para birimini ifade eder. Misafir bir Rezervasyon Talebi gönderdiği anda Hizmet Sağlayıcı İnternet Sitesi’nin çalışma mantığına ve ÖHS'nin altyapısına göre Rezervasyon Para Birimi’ni seçer. Servis Sağlayıcı Rezervasyon Para Birimi olarak sadece belirli bir sayıda para birimini destekler. Bir Rezervasyon için Rezervasyon Para Birimi ile İlan Para Birimi farklı olabilir.

"Baz Para Birimi" Üye’nin bir ilanı verirken seçtiği para birimini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı pazarın dinamiklerine ve göre belirli bir sayıda para birimini Baz Para Birimi olarak sunar. İlan Para Birimi ve Rezervasyon Para Birimi ile Baz Para Birimi’nin farklı olması durumunda, Rezervasyon Bedeli o anki kurdan diğerlerine çevrilir (hangi kurun esas alınacağını Hizmet Sağlayıcı kendi serbest takdirine göre belirler). Ekstra Hizmetlerin Bedeli her zaman Baz Para Birimi cinsinden ödenir. Ön Ödeme ile Kalan Ödeme’nin farklı anlarda alınması durumunda Kalan Ödeme Baz Para Birimi olarak hesaplanır ve/veya tutulur ve ödemenin elden yapılmadığı durumlarda, ödeme anında o anki kurdan Rezervasyon Para Birimi’ne çevrilir. Ödemenin elden yapıldığı durumlarda ödeme Baz Para Birimi cinsinden yapılır. Ancak Tekne Sahibi kabul ederse başka bir para birimi ile de elden ödeme yapılabilir, bu durumda Misafir ve Tekne Sahibi’nin anlaştığı kur uygulanır (eğer hangi kur üzerinde anlaşıldığı konusunda ihtilaf var ise, Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre belirteceği kur hem Misafir hem de Tekne Sahibi açısından bağlayıcı olacaktır). Tekne Sahibi, seçtiği Baz Para biriminde ödeme almanın, faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına uygun olmasından sorumludur. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’nin Baz Para Birimi tercihinden kaynaklanan tüm sonuçları yasaların müsaade ettiği ölçüde en geniş anlamda reddeder.

"İlan Para Birimi" Misafir tarafından kendisine sunulan alternatifler arasından seçilen ve arama panelinde listelenen Tekneler’in veya Ekstra Hizmetler’in Rezervasyon Bedelleri’nin gösterildiği para birimidir. Tekne Sahibi tarafından Baz Para Birimi cinsinden belirlenen Rezervasyon Bedeli arama panelinde ve İlan sayfasında o anki kurdan İlan Para Birimi’ne çevrilir.

"Avro" Avrupa Birliği’nin resmi para birimini ifade eder. Bu Sözleşme kapsamında, Avro’nun TL karşılığının tespitinde hangi kurun esas alınacağını Hizmet Sağlayıcı kendi serbest takdirine göre belirleyecektir.

Ödemelerin her biri ve tümü Rezervasyon Para Birimi cinsinden yapılır. Tekne’nin Rezervasyon Bedeli’nin Site’de tutulduğu Baz Para Birimi, Rezervasyon Para Birimi’nden farklı ise, Baz Para Birimi ödeme anında Rezervasyon Para Birimi’ne çevrilir.

Üyeler, Hizmet Sağlayıcı’nın Rezervasyon Para Birimi ve Baz Para Birimi seçeneklerini (i) herhangi bir İlan için genel olarak, ya da (ii) İlan’ı yayınlayan/görüntüleyen Tekne Sahibi’ne ve Misafir’e dair özeliklere göre özel olarak, ya da (iii) tamamen kendi serbest takdirine göre sınırlayabileceğini peşinen kabul eder. Tekne Sahibi, seçtiği Baz Para Birimi’nin bulunduğu ülkenin mevzuatına uygun olmasından sorumlu olup, herhangi bir Tekne ya da Ekstra için seçtiği Baz Para Birimi ilgili ülke mevzuatına aykırı ise, bu aykırılıktan doğabilecek tüm süreçlerle muhatap olacak, Hizmet Sağlayıcı’yı doğabilecek her türlü zarardan ari/ber’i kılacak ve de hem Misafir’in hem de Hizmet Sağlayıcı’nın uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

Hizmet Sağlayıcı’nın yapacağı tüm ödemeler ve iadelerde, Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre, alınan ödemenin Rezervasyon tarihindeki veya Rezervasyon Talebi tarihindeki Rezervasyon Para Birimi karşılığı esas alınır. Hizmet Sağlayıcı döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Üyeler herhangi bir Tekne’nin veya Ekstra’in Rezervasyon Bedeli’ni İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan İlan Para Birimi alternatiflerinden herhangi biri cinsiden görüntüleyebilir.

7. İPTAL VE DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI

Tekne Sahibi bir İlan oluşturduğunda o İlan’a ilişkin iptal ve değişiklik koşullarını, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen İptal ve Değişiklik Seçenekleri’nden birini seçerek belirtmek zorundadır.

Aksi Sözleşme’de belirtilmediği sürece Rezervasyon süreci ve İptal ve Değişiklik Seçenekleri ile ilgili her türlü tarih Tekne’nin yerel saatine göre belirlenir. Bu çerçevede hem Misafirler hem de Tekne Sahipleri, Tekne’nin yerel saatini baz alacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Rezervasyon sırasında Ön Ödeme Misafir tarafından ödenir. Tekne Sahibi’nin yapacağı Rezervasyon Onayı sonrasında, Rezervasyon 3 (üç) gün süreyle (yani Ücretsiz İptal Süresi içinde) ücretsiz olarak iptal edilebilir (Zamanaşımı Tarihi’ne 3 (üç) günden az kalmış ise Zamanaşımı Tarihi’ne kadar ücretsiz iptal yapılabilecektir). Söz konusu Ücretsiz İptal Süresi dolduktan sonra yapılan iptallerde Ön Ödeme iade edilmez. Kalan Ödeme’nin, aksi Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilmedikçe, Zamanaşımı Tarihi’ne kadar yapılması gerekmektedir. Her halükarda Zamanaşımı Tarihi itibarıyla Rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda ücret iadesi yapılmaz; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı var ise, bu hak sonlanır.

Site’de yayınlanan her bir İlan aşağıdaki İptal ve Değişiklik Seçenekleri’nden yalnızca birine tabi olabilir:

Esnek Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 7 (yedi) gün öncesidir.

Yarı Esnek Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 14 (on dört) gün öncesidir.

Katı Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 30 (otuz) gün öncesidir.

Süper Katı Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 45 (kırk beş) gün öncesidir.

Hizmet Sağlayıcı işbu Sözleşme’de belirtmese bile yeni bir İptal ve Değişiklik Seçeneği’ni Tekne Sahipleri’ne sunabilir. Yeni İptal ve Değişiklik Seçeneği’nin geçerli ve bağlayıcı olması için Site’de yayınlanması yeterlidir.

Tarih, Tekne, Ekstra Hizmetler ya da İlan tercihlerinde değişim yapmak suretiyle bir Rezervasyon üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir. Bu durumda, Misafir’in Rezervasyon’u iptal etmesi ve tercih edilen Tekne ya da Ekstra Hizmetler için yeni bir Rezervasyon Talebi yapması gerekmektedir.

Eğer, Tekne Sahibi olarak onaylanmış bir Rezervasyon’u iptal ederseniz: (i) Hizmet Sağlayıcı İlan’ınızda bir Rezervasyon’u iptal ettiğinizi belirten otomatik bir değerlendirme yayınlamak da dahil olmak üzere size ve İlan’ınıza yönelik bazı yaptırımlar uygulayabileceğini, (ii) iptal ettiğiniz Rezervasyon’daki tarihler için takviminizi kapatmak zorunda olacağınızı ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın bu tarihleri bloke edeceğini, (iii) ödenmiş olan Ön Ödeme, Kalan Ödeme, Rezevasyon Bedeli ve sair tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü olacağınızı, (iv) MSS’yi ihlal ettiğiniz için Misafir’in MSS’den ve kanundan doğan her türlü hakkını kullanabileceğini, (v), Misafir’in Site üzerinden sizinle ilgili değerlendirmesini yayınlama hakkının doğacağını ve bu durumun genel puanınızı olumsuz yönde etkileyebileceğini kabul edersiniz.

Hizmet Sağlayıcı dilerse, söz konusu iptal edilmiş Rezervasyon’a uygulanan Hizmet Bedeli’ni ilgili Tekne Sahibi’nden (i) Tekne Sahibi’nin alacağı bir sonraki Rezervasyon sırasında tahsil edebileceğini(takas ve/veya mahsup edilir) (Bu durumda, iptal edilen Rezervasyon sonrası aldığı ilk Rezervasyon için Tekne Sahibi’ne yapılacak ödeme Rezervasyon Bedeli’nden Servis Bedeli düşülmüş tutardan iptal edilen Rezervasyon(lar)’a uygulanan Hizmet Bedeli düşülmüş tutara eşit olacaktır.), veya (ii) kendisine derhal ve nakden ödenmesini talep edebilir.

Eğer Tekne Sahibi onaylanmış bir Rezervasyon’u iptal ederse, Hizmet Sağlayıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Misafir’e yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir, fakat Hizmet Sağlayıcı’nın Misafir’e yeni bir Tekne sağlamak ya da iptal edilen Rezervasyon’a karşılık bir telafi seçeneği sunmak konusunda hiçbir zorunluluğu yoktur.

Her halükârda, Hizmet Sağlayıcı Tam Rezervasyon Bedeli’nin Tekne Sahibi tarafından tahsil edilen (veya Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilip Hizmet Sağlayıcı’ya transfer edilmiş olan) herhangi bir kısmının iadesinden sorumlu değildir. Eğer bu Sözleşme ya da MSS uyarınca söz konusu bedelin herhangi kısmı iade edilecekse, sadece Tekne Sahibi söz konusu iadeden sorumlu olacak, Hizmet Sağlayıcı’nın ilgili meblağın iadesi konusunda herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.

Şüpheye mahal vermemek adına, Kalan Ödeme’nin Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Site üzerinden tahsil edilmesi gereken durumda, Kalan Ödeme zamanında ödenmez ise Tekne Sahibi Rezervasyon’u iptal edebilir; bu durumda Misafir’in Rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) Misafir’e iade edilmez, ve Misafir’in Hizmet Sağlayıcı ya da Tekne Sahibi’nden – sınırlama olmaksızın, bu Sözleşme’de / Şartlar’da yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz.

Eğer Misafir Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Rezervasyon’unu İnternet Sitesi üzerinden iptal etmeksizin veya aynı tarihe kadar e-posta yoluyla Hizmet Sağlayı’cıya Rezervasyon iptali konusunda haber vermeksizin Rezervasyon’a konu olan Tekne’yi teslim almazsa, Kalan Ödeme Giriş Tarihi’nde ödenecek olsa bile, Misafir Rezervasyon Bedeli’nin tamamından sorumlu olur. Bu durumda, Tekne Sahibi, Kalan Ödeme’yi talep edebilir.

Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi serbest takdirine göre, Tekne Sahibi’nin Rezervasyon’a ilişkin hizmeti ifa edemeyeceğinden veya eksik ifa edeceğinden şüphe duyması durumunda Rezervasyon’u iptal edebilir ve bu durumda – sınırlama niteliğinde olmaksızın – Rezervasyon’a ilişkin yapılan ödemeler de dahil olmak üzere her türlü zararını Tekne Sahibi’nden talep edebilir.

Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi serbest takdirine göre, Tekne Sahibi’nin Rezervasyon’a ilişkin hizmeti ifa edemeyeceğinden veya eksik ifa edeceğinden şüphe duyması üzerine Rezervasyon Hizmet Sağlayıcı ve/veya Misafir tarafından iptal edilirse, Hizmet Sağlayıcı kendi takdirine göre uygun görürse (i) Misafir’in halihazırda Rezervasyon için ödemiş olduğu tüm meblağları, (ii) Misafir’in Kiralama Süresi için kiraladığı ve/veya kiralayacağı alternatif teknenin kirası ile Rezervasyon Bedeli arasındaki farkı, ve de (iii) Rezervasyon’un iptali nedeniyle Misafir’in uğradığı diğer zararları Misafir’e ödeyebilir. Bu durumda – yukarıdaki hükme ek olarak – Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın Misafir’e ödediği bu meblağları da derhal Hizmet Sağlayıcı’ya ödeyecektir.

8. TEKNE’NİN TESLİM EDİLMESİ

8.1 Tekne Sahibi’nin Teslim Kurallarına Uymaması

a. Mücbir Sebep Olmaksızın Geç Teslim

Mücbir sebep olmaksızın Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Misafir’e geç teslimatı veya Ekstra taleplere ilişkin hizmetlerin geç verilmesi durumunda, Tekne Sahibi ve Misafir sorunu kendi aralarında çözmeye çalışır. Eğer anlaşmaya varılamazsa Misafir Hizmet Sağlayıcı’yı bilgilendirir. Eğer mücbir sebep olmaksızın Tekne’nin teslimi ya da Ekstralar’a ilişkin hizmetlerin başlaması 6 (altı) saatten ya da Kiralama Süresi’nin onda birinden (bu ikisinden hangisi daha kısa ise) daha kısa sürerse, Misafir’in tercihine göre (i) ya gecikme süresi, Tekne’nin geç teslimi halinde Kiralama Süresi’nin sonuna (Teknevia Ekstrai’nin geç teslimi halinde ise ilgili Ekstra’in sunulacağı sürenin sonuna) eklenecek, ya da (ii) Tam Rezervasyon Bedeli’nin teslimatın geciktiği süreye tekabül eden kısmı Tekne Sahibi tarafından Misafir’e iade edilecektir. Eğer mücbir sebep olmaksızın Tekne’nin teslimi ya da Ekstra’e ilişkin hizmetlerin başlaması 6 (altı) saatten ya da Kiralama Süresi’nin onda birinden (bu ikisinden hangisi daha kısa ise) daha uzun sürerse, Misafir’in tercihine göre (i) ya gecikme süresi, Tekne’nin geç teslimi halinde Kiralama Süresi’nin sonuna (Teknevia Ekstrai’nin geç teslimi halinde ise ilgili Ekstra’in sunulacağı sürenin sonuna) eklenecek, ya (ii) Tam Rezervasyon Bedeli’nin teslimatın geciktiği süreye tekabül eden kısmı Misafir’e iade edilecektir, ya da (iii) Tekne Sahibi MSS’den geçmişe etkili olarak dönmüş kabul edilecek ve de Misafir Site üzerinden yapmış olduğu ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın iadesine hak kazanır. Şüpheye mahal vermemek adına, Hizmet Sağlayıcı’nın sağladığı hizmet Tekne Sahibi ve Misafir’yı bir araya getirmek olup, MSS’nin kurulmasıyla birlikte Hizmet Sağlayıcı Hizmet Bedeli’ne hak kazanmış olacaktır. Bu sebeple, MSS kurulduktan sonra feshedilse ya da MSS’den dönülse bile Hizmet Bedeli’ni Misafir’e iade etmek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalmıştır. Hizmet Bedeli’nin Misafir’e iade edilmesi durumunda Hizmet Bedeli, Hizmet Sağlayıcı dilerse, ilgili Tekne Sahibi’nin alacağı gelecek Rezervasyonlar için yapılacak ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sağlayıcı dilerse ilgili Hizmet Bedeli’nin kendisine derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir.

b. Mücbir Sebep Nedeniyle Geç Teslim

Eğer (aşağıda madde 21’de tanımlanan) mücbir sebep nedeniyle Tekne Sahibi Tekne’yi Misafir’e zamanında teslim edemezse ve de Tekne daha önceden belirlenen teslimat zamanından itibaren 48 (kırk sekiz) saat ya da Kiralama Süresi’in onda biri kadar bir süre (hangisi daha kısa ise) içerisinde teslim edilirse, bu durumda Tekne Sahibi Misafir’e Tam Rezervasyon Bedeli’nin gecikmeye tekabül eden kısmını iade edecek, ya da Tekne Sahibi ve Misafir anlaşırsa, Tekne Sahibi Kiralama Süresi’ni gecikme süresi kadar uzatacaktır.

c. Mücbir Sebep Nedeniyle Tekne’nin Teslim Edilmemesi

Eğer (aşağıda madde 21’de tanımlanan) mücbir sebep nedeniyle Tekne Sahibi Tekne’yi Misafir’e daha önceden belirlenen teslimat zamanından itibaren 48 (kırk sekiz) saat içerisinde ya da Kiralama Süresi’in onda biri kadar bir süre içerisinde (hangisi daha kısa ise) teslim etmezse, bu durumda Misafir, Tekne Sahibi’nin Sözleşme’den dönmüş olduğunu kabul edebilir. Bu halde Misafir’in elindeki hak, bu Sözleşme ve MSS uyarınca yapmış olduğu ödemelerden Hizmet Bedeli çıktıktan sonra kalan meblağın kendisine – herhangi bir faiz eklenmeksizin – derhal iadesi olacaktır. Alternatif olarak, Tekne Sahibi ve Misafir karşılıklı olarak anlaşırsa, Tekne Sahibi Kiralama Süresi’ni gecikme süresi kadar uzatacaktır, ya da Kiralama Süresi karşılıklı olarak anlaşılan bir zamana ertelenecektir, ya da Tekne Sahibi Misafir’e Tam Rezervasyon Bedeli’nin gecikmeye tekabül eden kısmını iade edecektir.

Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından mücbir sebep çerçevesinde teslim edilememesinin sebebi Tekne’nin arızalanması gibi başka bir Tekne seçilerek engellenebilecek nitelikte bir durum ise, Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Misafir’e yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Alternatif bir Tekne bulunabilirse, ve de Misafir bu Tekne’nin orijinal Tekne yerine kendisine teslim edilmesini kabul ederse ilk Rezervasyon’a ait ödemeler ikinci Rezervasyona ait Rezervasyon Bedeli ile takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sağlayıcı dilerse Misafir Tarafından iptal edilen Rezervasyon’a ilişkin olarak yapılmış olan ödemelerin Misafir’e derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir.

d. Başka Tekne’nin Teslim Edilmesi

Teslim edilen Tekne’nin İlan’ında detayları sağlanan Tekne olmaması durumunda Misafir’in herhangi bir iptal bedeli ödemeden Rezervasyon’u iptal etme hakkı doğar. Bu haktan faydalanmak için Misafir’in Hizmet Sağlaycı’ya ilanı verilen Tekne ile teslim alınan Tekne’nin örtüşmediği iddiasını kanıtlayan nitelikte fotoğraflar ulaştırması gerekir (Tekne Sahibi, Misafir’in Hizmet Sağlayıcı’ya göndereceği fotoğrafların ve Misafir’e ait sair belgelerin ve kayıtların kendisi (Tekne Sahibi) açısından bağlayıcı olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder). Misafir, gereken uyuşmazlığı destekler nitelikteki fotoğrafları gönderdiğinde Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine kalmak üzere, Misafir’e tercih edilen Tekne’ye benzer özelliklere sahip bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Yeni bir Tekne bulunamazsa, Site üzerinden yapılan ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldüğünde kalan tutar Misafir’e iade edilir. Hizmet Bedeli’ni Misafir’e iade etmek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine bağlıdır. Hizmet Bedeli’nin Misafir’e iade edilmesi durumunda Hizmet Bedeli, ilgili Tekne Sahibi’nin alacağı gelecek Rezervasyonlar için yapılacak ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sahibi dilerse ilgili Hizmet Bedeli’nin kendisine derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir.

8.2 Misafir’in Teslim Kurallarına Uymaması

a. Misafir’in Mücbir Sebep Olmaksızın Tekne’yi Teslim Almaması

Eğer Misafir Rezervasyon’u iptal etmeksizin ve de herhangi bir mücbir sebep söz konusu olmaksızın Giriş Tarihi’nde Tekne’yi teslim almaya hazır bulunmazsa, Misafir Rezervasyon’u iptal etmiş sayılır, Hizmet Sağlayıcı Misafir’e hiçbir para iadesi yapmaz, yapılmış olan tüm ödemeler iptal bedeli olarak tahsil edilmiş sayılır.

b. Misafir’in Mücbir Sebep Olmaksızın Tekne’yi Geç Teslim Alması

Eğer Misafir Tekne Sahibi’ne önceden haber vererek Tekne’yi (i) Girişi Tarihi’nden daha geç olan, (ii) Kiralama Süresi içinde kalan ve de (iii) normal mesai saatleri içinde kalan bir zamanda (“Yeni Zaman”) teslim alacağını bildirirse, Tekne Sahibi bu durumda Tekne’yi bu Yeni Zaman’da teslim edecektir. Ancak Misafir Tekne’nin bu şekilde daha geç bir tarihte teslim edilmesi nedeniyle Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmının iadesine hak kazanmayacaktır.

c.Misafir’in Mücbir Sebep Nedeniyle Tekne’yi Teslim Almaması

Bir Misafir’in mücbir sebepten dolayı Tekne’yi teslim almaya gelememesi durumu ile ilgili olarak, Tekne Sahibi Misafirler’e genel olarak şu 3 opsiyondan birini sunar: (i) Ön Ödeme, Kalan Ödeme ve Rezervasyon Bedeli de dahil olmak üzere Misafir tarafından yapılmış tüm ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar Tekne Sahibi tarafından Misafir’e iade edilir, (ii) Rezervasyon – aşağıda açıklanan kurallar çerçevesinde – ileri bir tarihe ertelenir, (iii) Misafir’in seçimine göre Ön Ödeme, Kalan Ödeme ve Rezervasyon Bedeli de dahil olmak üzere Misafir tarafından yapılmış tüm ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar Tekne Sahibi tarafından Misafir’e iade edilir veya Rezervasyon – aşağıda açıklanan kurallar çerçevesinde – ileri bir tarihe ertelenir. Yukarıdaki (ii) ve (iii) numaralı opsiyonlar çerçevesinde Rezervasyon’un ileri bir tarihe ertelenmesi şu şekilde olacaktır: Tekne Sahibi’nin Misafir’e önerdiği, takip eden 2 sezon içerisinde yer alan müsait tarihlerden biri Misafir tarafından seçilecektir. Tekne Sahibi Misafir’e en azından 6 farklı tarih önerecektir. Tekne Sahibi önerdiği tarihleri belirlerken ilk Rezervasyon uyarınca Tekne’nin hangi aylar içerisinde kiralanması gerektiğini de dikkate alacaktır (“Rezervasyon Ayları”). Bu çerçevede, Tekne Sahibi’nin önerdiği tarihlerden en azından 2 tanesi, takip eden 2 sezon içerisindeki Rezervasyon Ayları içerisinde yer alacaktır (örneğin, Rezervasyon ilk başta Temmuz ayı için yapıldı ise, önerilen tarihlerden 2 tanesi takip eden 2 sezon içerisindeki Temmuz ayında/aylarında yer alacaktır). Tekne Sahibi’nin burada yazan kurallara uygun bir şekilde alternatif tarih önermemesi halinde ücret iadesi yukarıda açıklandığı şekilde yapılacaktır. Eğer Tekne Sahibi kendi “hesap sayfasında” bu opsiyonlardan birini özel olarak seçmezse, “(iii)” numaralı opsiyon otomatik olarak seçilmiş sayılacaktır. Hizmet Bedeli’ni iade edip etmemek Hizmet Sağlayıcı’nın tekdirine bağlıdır. Rezervasyon’un ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda Rezervasyon Bedeli ve sair ücretlerde/bedellerde farklar oluşabilir. Bu ücret farkları (ilk Rezervasyon için belirlenen bedeller/ücretler ile değişen tarih için uygulanacak bedeller/ücretler arasındaki farklar) Misafir tarafından karşılanacaktır.

Rezervasyon’un mücbir sebep nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda, Hizmet Sağlayıcı’nın yükümlülüğü 12 aylık dönem ve 1 erteleme ile sınırlıdır. Ertelemenin 12 ayı geçmesi veya iki veya daha fazla sayıda erteleme olması durumunda bunu Misafir ve Tekne Sahibi kendi aralarında yaparlar. Hizmet Sağlayıcı’nın böyle bir konuda anlaşmaya varılması için herhangi bir çaba gösterme yükümlülüğü olmayıp, bu konudaki bir anlaşma Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmetleri aracılığıyla kurulan tekne kiralama ilişkisinden bağımsız bir ilişki olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep oluşmaksızın, Misafir ve Tekne Sahibi’nin aralarında mutabık kalarak yaptıkları ertelemelerden Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir ve Hizmet Sağlayıcı, bu şekildeki bir erteleme sonrasında oluşan rezervasyon’a ilişkin sorumluluğunu yasaların izin verdiği en geniş kapsamda reddeder.

Her halükârda, erteleme seçeneğinin kullanılabilmesi için Misafir’in hangi tarihlerde Tekne’yi kiralayabileceğini Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmesi gerekir. Aksi takdirde Misafir bu haktan yararlanamaz ve Hizmet Sağlayıcı ertelemenin organize edilmesinden sorumlu olmaz.

8.3 Rezervasyon Bedeli’nin İadesi Konusunda Hizmet Sağlayıcı’nın sorumlu olmaması

“Tekne’nin Teslim Edilmesi” başlıklı bu madde 8 altında (ya da – sınırlama niteliğinde olmaksızın – madde 6, 7 ve 9 da dahil olmak üzere, bu Sözleşme’nin başkaca herhangi bir hükmünde) ya da MSS altında, Rezervasyon Bedeli’nin ve/veya Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmının Misafir’e iade edileceği belirtiliyor ise, söz konusu iade işlemi Tekne Sahibi tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu iade ile ilgili olarak Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

Misafir, Site üzerinden yapılmış ödemelerin Tekne Sahibi’ne transfer edildiğini ve bu sebeple bu ödemelerin Hizmet Sağlayıcı tarafından iade edilemeyeceğini peşinen kabul eder.

Böyle bir iadenin zorunlu olması halinde Hizmet Sağlayıcı dilerse Misafir’e destek olmaya çalışabilir. Bu durumda, herhangi bir meblağın Hizmet Sağlayıcı tarafından Tekne Sahibi’ne iadesi için önce söz konusu tutarların Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya ödenmesi gerekmektedir.

Hizmet Sağlayıcı için hiçbir yükümlülük anlamına gelmeksizin, Hizmet Sağlayıcı – tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak – ilgili tutar Tekne Sahibi tarafından kendisine ödenmeden önce bu tutarı Misafir’e iade edebilir. Bu durumda Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın Misafir’e ödediği tutarlar için Hizmet Sağlayıcı’yı tazmin edecektir.

REZERVASYON SONRASI GERÇEKLEŞEBİLECEK DURUMLAR

Tekne’nin Satılması

İlan’a konu olan Tekne’nin veya İlan’da sunulan hizmetin ifası için gerekli olan diğer sair araçların satışa konu olması durumunda, bu tarz bir ihtimal ortaya çıktığı anda, ilgili satış işlemi gerçekleşmeden önce ve işlem gerçekleştikten sonra ayrı ayrı olacak şekilde Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı’yı derhal bilgilendirir.

MSS’nin hem Misafir hem de Tekne Sahibi tarafından onaylanarak kurulmasından sonra Tekne bir üçüncü kişiye (“Üçüncü Kişi”) satılır ise, aşağıdaki hükümlerden biri uygulanır:

i) Tekne Sahibi, Üçüncü Kişi’nin, Tekne Sahibi’nin şu belgeler altında yer alan tüm borçlarına uymasını ve ifa etmesini sağlayacaktır: (a) MSS, (b) bu Sözleşme ve (c) Tekne Sahibi ile Hizmet Sağlayıcı arasındaki anlaşmalar. Bu durumda Üçüncü Kişi, Tekne Sahibi’nin ifa yardımcısı olarak Tekne Sahibi’nin borçlarının ifa edilmesini sağlayacak, ve Tekne Sahibi tüm borçların tam ve düzgün bir şekilde ifa edilmesinden sorumlu olmaya devam edecektir.

ii) Eğer Üçüncü Kişi yukarıda listelenen borçları ifa etme imkanına sahip değilse, ya da bunu istemiyorsa, Tekne Sahibi, Misafir’e Kiralama Süresi boyunca kullanması için yeni bir tekne (“Yeni Tekne”) önerir. Bu durumda Tekne Sahibi Yeni Tekne’nin Kiralama Süresi boyunca Misafir tarafından kullanılmasıyla ilgili tüm ücret ve masrafları karşılayacaktır (ilk Rezervasyon çerçevesinde Misafir tarafından karşılanması gereken masraflar bu kurala dahil değildir, söz konusu masraflar yine Misafir tarafından karşılanacaktır).

iii) Eğer Üçüncü Kişi işbu Sözleşme’de ve MSS’de belirtilen borçları ifa etme imkanına sahip değilse, ya da bunu istemiyorsa ve de Misafir Yeni Tekne’yi Kiralama Süresi boyunca kullanmak istemiyorsa, bu durumda Tekne Sahibi Tam Rezervasyon Bedeli’nin halihazırda ödenmiş kısmını Misafir’e iade edecek ve de Misafir’in Giriş Tarihi’nde Tekne’yi teslim almak için yaptığı – seyahat ve konaklama masrafları gibi – masraflarını tazmin edecektir. Bu durumda Hizmet Bedeli’nin Misafir’e iade edilmesi Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalmıştır.

Tekne Sahibi’nin Yeterlilik Kontrol Hakkı

Kaptansız bir Tekne kiralayarak Misafir, Tekne Sahibi’ne ve Hizmet Sağlayıcı’ya Tekne’yi kullanmak ve Tekne’ye kaptanlık yapmak için kanunen gerekli olan belgeler, lisanslar ve sair izinlere ve de Tekne’yi kullanmak ve Tekne’ye kaptanlık yapmak için gerekli olan yetenek ve yeterliliğe sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Misafir, Tekne Sahibi’nin (kaptan olmaksızın kiralanan) Tekne’yi teslim etmeden önce ya da Tekne’nin teslimi sırasında (i) Misafir’in söz konusu kanunen gerekli belgeler, lisanslar ve sair izinlere sahip olduğunu kontrol edebileceğini ve de (ii) Misafir’in Tekne’yi kullanma ve de Tekne’ye kaptanlık yapmak için gerekli yetenek ve yeterliliğe sahip olduğunu kontrol edebileceğini (yani Misafir’yı bu çerçevede bir teste tabi tutabileceğini) kabul eder.

Eğer Misafir, Tekne’yi kullanmak ve Tekne’ye kaptanlık yapmak için kanunen gerekli olan belgeler, lisanslar ve sair izinlere sahip değilse, ya da, Tekne Sahibi – tamamen kendi serbest takdirine göre – Misafir’in Tekne’yi kullanmak ve Tekne’ye kaptanlık yapmak için gerekli olan yetenek veya yeterliliğe sahip olmadığını tespit ederse, Tekne Sahibi Misafir’dan – tüm ücretleri ve masrafları Misafir tarafından karşılanmak üzere – profesyonel bir kaptan olmaksızın Tekne ile seyre çıkmamasını talep edebilir. Bu durumda Tekne Sahibi, Tekne ve Kiralama Süresi için profesyonel bir kaptan bulunması konusunda makul bir çaba gösterecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Tekne Sahibi bir kaptan bulmakla yükümlü değildir.

Bu durumda, eğer Misafir tüm Kiralama Süresi için profesyonel bir kaptan tutmaz ise, (i) Misafir Tekne’yi, Tekne ile seyir etmeksizin kullanabilir, başka bir ifade ile, Tekne teslim edildiği yerden ayrılamaz ve de (ii) Misafir, Tekne ile seyre çıkamaması nedeniyle Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmının iadesini talep edemez.

Seyir Sırasında Kaptan’ın Talimatları, Çocukların Gözetimi ve Evcil Hayvanlar

Eğer Tekne kaptanlı olarak kiralandı ise, Misafir ve Tekne’deki tüm misafirler kaptanın verdiği ve de Tekne’nin ya da Misafir’in veya misafirlerin güvenliğiyle ilgili olan / güvenliğini amaçlayan tüm kararları ve talimatları kabul edecek ve bunlara uyacaktır. Bu çerçevede Misafir, Kaptan’ın güvenli olmayan koşullardan kaçınmak amacıyla seyir rotasını tespit edebileceğini / değiştirebileceğini kabul eder.

Eğer Tekne’de çocuklar var ise, Misafir, bu çocukların her zaman Tekne’deki misafirler arasından bir yetişkinin ya da kendisinin gözetimi altına olmasını sağlayacağını taahhüt eder, Misafir kendisinin ve de yetişkin misafirlerin Tekne’deki çocukların güvenliğinden sorumlu olduğunu kabul eder.

Misafir, İlan detaylarında evcil hayvanların kabul edildiği belirtilmemişse, Tekne Sahibi’nin önceden vereceği yazılı onay olmadan Tekne’ye herhangi bir evcil ya da sair hayvanın çıkartılmamasını temin edecektir.

Gece konaklamalı kiralamalarda, Tekne Sahibi (sınırlama niteliğinde olmaksızın) yakıt ikmali ve/veya çıkış prosedürlerinin tamamlanması gibi nedenlerle Tekne’nin son akşam Çıkış lokasyonuna dönmesini ve burada bağlı durmasını isteyebilir. Çıkış lokasyonunda, Misafir ertesi gün (yani Çıkış günü) Çıkış saatine kadar Tekne’de konaklayabilir.

Teknenin Bozulması ya da Çalışmaz Hale Gelmesi

Tekne’nin tesliminden sonra herhangi bir zamanda, herhangi bir teçhizatın/mekanizmanın bozulması, karaya oturma ya da çarpışma gibi bir sebeple ya da başkaca bir sebeple Tekne’nin çalışmaz hale gelmesi ve de bu durumun Tekne’nin seyre çıkmasını engelleyecek nitelikte olması halinde: Eğer bu durum, aralıksız olarak, 12 (on iki) saat ile 48 (kırk sekiz) saat arasında ya da 12 (on iki) saat ile Kiralama Süresi’nin onda biri arasında sürerse (hangisi daha kısa ise) ve de söz konusu çalışmaz hale gelme durumu Misafir’in herhangi bir hareketi ya da kusuru nedeniyle meydana gelmemiş ise, Tekne Sahibi Tam Rezervasyon Bedeli’nin – Tekne’nin çalışmaz halde olduğu süreye tekabül eden – kısmını Misafir’e iade edecektir. Eğer Tekne Sahibi ve Misafir karşılıklı olarak anlaşır ise, ücret iadesi yerine Kiralama Süresi, Tekne’nin çalışmaz halde olduğu süreye tekabül eden süre kadar uzatılacaktır.

Eğer Misafir bu maddeden yararlanmak istiyor ise (Tekne kaptanlı kiralandı ise) kaptana, Tekne Sahibi’ne ya da Hizmet Sağlayıcı’ya bildirimde bulunacaktır. Tekne’nin hareket edemez hale gelmesiyle ilgili ekstra masraflarla ilgili olarak Misafir’in herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Ancak, teknenin çalışmaz halde bulunduğu süreyle ilgili normal masrafları Misafir karşılamaya devam edecektir.

Tekne – Misafir’in herhangi bir kusuru olmaksızın – tamamen kullanılamaz hale gelirse ya da Tekne yukarıda açıklandığı çerçevede çalışmaz hale gelirse ve de bu durum aralıksız olarak 48 (kırk sekiz) saatten ya da Kiralama Süresi’nin onda birinden daha fazla sürerse (hangisi daha kısa ise), Misafir mesafeli satış sözleşmesini (yani MSS’yi) Tekne Sahibi’ne, Hizmet Sağlayıcı’ya ya da (Tekne kaptanlı kiralandı ise) kaptana yazılı bildirimde bulunarak feshedebilir.

Söz konusu fesihten sonra 2 (iki) gün içinde Tekne Sahibi Misafir’e, Tam Rezervasyon Bedeli’nin belirli bir kısmını – herhangi bir faiz işlemeksizin – iade edecektir. Bu çerçevede, Tekne Sahibi tarafından Tam Rezervasyon Bedeli’nin, Kira Süresi’nin tamamen kullanılmaz hale gelme ya da çalışmaz hale gelme anından sonra kalan kısmına tekabül eden bölümü iade edilecektir. Bu şekilde bir fesihten sonra Misafir’in Tekne’nin zilyetliğini bırakması, yani Tekne’yi olduğu yerde bırakarak terk etmesi ile Tekne iade edilmiş olacaktır.

Misafir, Tekne Sahibi’nden kendisinin ve de misafirlerinin Tekne’nin normalde iade edilmesi gereken yere ulaşması için ve de makul bir şekilde konaklaması için yüklendiği masrafların tazminini talep edebilir.

Tekne’nin tesliminden sonra, Tekne ya da Tekne’deki herhangi bir ekipman ya da Tekne’nin herhangi bir teçhizatının / mekanizmasının herhangi bir sebeple bozulması halinde, eğer (i) söz konusu bozulma / arıza Tekne’nin seyre güvenli bir şekilde çıkmasını engellemiyorsa, ve de (ii) söz konusu bozulma / arıza Misafir’in kusuru nedeniyle gerçekleşmemişse, bu durumda Tekne Sahibi Tam Rezervasyon Bedeli’nin bir kısmını Misafir’e iade etmekle yükümlü kalacaktır, ve de Hizmet Sağlayıcı söz konusu, Tekne Sahibi tarafından Misafir’e iade edilecek meblağı – kendi serbest takdirine göre – tespit edecektir.

Teknenin Geç veya Erken İadesi

a) Tekne’nin Misafir tarafından Tekne Sahibi’ne iadesi bir mücbir sebep nedeniyle gecikirse, Tekne’nin iadesi söz konusu mücbir sebep sona erdikten hemen sonra gerçekleşecektir ve arada geçen süre boyunca MSS’nin koşulları uygulanmaya devam edecektir, ancak Misafir aleyhine herhangi bir ek ücret ya da cezai yaptırım uygulanmayacaktır.

b) Eğer Misafir Tekne’yi iade yerinde ve öngörülen Çıkış zamanında Tekne Sahibi’ne mücbir sebep dışında başkaca bir sebeple iade etmezse, bu durumda Misafir Tekne Sahibi’ne Tekne’nin iadesine kadar gecikilen her gün/saat için “Tekne’nin günlük/saatlik ücreti artı günlük/saatlik ücretin %50’si (yüzde ellisi)” kadar bir tazminat öder.

Buna ek olarak, Misafir İlan’a göre Tam Rezervasyon Bedeli’nin içinde olmayan, Tekne’nin kullanılmasına / işletilmesine dair tüm masrafları karşılar. Ayrıca, Tekne Sahibi’nin Tekne’ye dair sonraki kiralama / charter ilişkileri çerçevesinde karşılaştığı, Tekne’nin teslim edilememesi ya da teslimde gecikilmesi nedeniyle veya sonraki rezervasyonların / kiralamaların iptali nedeniyle uğradığı tüm zarar ve masraflar Misafir tarafından tazmin edilecektir.

Şüpheye mahal vermemek adına, aksi Misafir ve Tekne Sahibi tarafından karşılıklı ve yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, Tekne Misafir tarafından, Tekne’nin Giriş Tarihi’nde kendisine teslim edilmiş olduğu yerde iade edilecektir.

Tekne Giriş Tarihi’nde teslim alındıktan sonra, Misafir’in Tekne’yi Rezervasyon’da belirtilen Çıkış Tarihi’nden daha erken bir tarihte iade etmesi halinde dahi Misafir’e Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmı iade edilmeyecektir.

GİZLİLİK

Bu Sözleşme’deki gizlilikle ilgili kurallar aşağıdaki konularda topladığımız bilgilere uygulanır:

  1. Site’mizin Üyeleri;

  2. Hizmetler’imiz kapsamındaki Tekne Sahipleri ve Misafirler;

  3. Bizimle iş yapan kişiler

  4. Internet Sitesi’nin kullanıcıları

  5. Sizin hakkınızda topladığımız bilgi

Bir Tekne Sahibi, Misafir ve bizimle iş yapan herhangi bir kişi Hizmetler’imizden faydalanmayı talep ettiğinde Sizler’den, ilgili yasa tarafından izin verilen sınırlar dahilinde, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kredi kartı numarası, hesap numarası ve son kullanma tarihini içeren bazı kişisel bilgiler toplarız. Bu bilgileri şu şekilde kullanırız:

Bu bilgileri sizin kayıt işlemleriniz gerçekleştirmek, yapacağınız herhangi bir Rezervasyon’u işleme almak ve talep edilen Hizmetler’i sağlamak için toplarız. İlgili bilgiler daha sonra bizler, ÖHS, acentelerimiz ve/veya taşeronlarımız tarafından Hizmetler’in sağlanması için kullanılır.

Site ve Hizmetler’i iyileştirmek amacıyla Site kullanımını izlemek için toplu bilgi ve istatistik de kullanabiliriz. Bu bilgiler sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri kapsamayacaktır.

Hizmetler’imizi izlemek ve iyileştirmek amacıyla zaman zaman müşteri hizmetleri ajanslarına araştırma ve analiz amaçlı olarak bilgi sağlayabiliriz. Biz veya ÖHS, birlikte çalıştığımız ajanslar ve taşeron firmalar sizinle posta, e-posta ve telefon yoluyla ulaşarak hizmetlerimiz hakkında geri bildirim talep edebilirler.

Kişisel bilgilerinizi güvende tutmak için tüm makul çabayı göstereceğiz. Ancak, internet kullanımının tamamen güvenli olmadığını ve bu sebeple sizden internet yolu ile iletilen herhangi bir kişisel bilginin güvenliği ve bütünlüğü konusunda teminat veremediğimizden haberdar olmalısınız.

Çerez Kullanımı

Site’yi kullandığınızda, bilgisayarınız ve/veya tarayıcınız hakkında, kayıt ve istatistiki analiz amaçları için kullanılmak üzere, IP adresi ve benzeri bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler çoğunlukla kişisel olarak sizi tanımlamayacaktır.

Online hareketleriniz ve internet kullanımınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Bunu, bilgisayarınızın sabit diskine çerez adında küçük bir dosya yerleştirerek yaparız. Çerezler birçok amaçla kullanılır:

  1. Site’yi her ziyaret ettiğinizde sizi anımsamak

  2. Site’ye erişimi hızlandırmak (her seferinde giriş yapmak zorunda kalmamanız için)

  3. Kişisel tercihlerinizi depolamak

  4. Sizin hakkınızda bir profil oluşturmak

  5. Pazarlama ve reklam kampanyalarımızı daha doğru hedeflemek

Internet tarayıcılarının çok büyük bir çoğunluğu çerez kullanımına izin verir. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kabul edilmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaparak Site’nin bazı özelliklerini kaybedebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 7/1 uyarınca “Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.”

KVKK madde 7 çerçevesinde, kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini şirketimizden talep edebilirsiniz. Bu konudaki talebinizi şirketimize e-mail ile şirketimizin aşağıda yazan e-mail adresine veya yazılı olarak şirketimizin aşağıda yazılı adresine iletebilirsiniz.

E-mail adresi: support@teknevia.com

Adres: Atakent, Mithatpaşa Cd. No:116, 34670 Ümraniye/İstanbul

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET

Hizmet Sağlayıcı telif hakkı yasalarına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynısını bekler. Telif hakkı ya da sair fikri mülkiyet hakkı veya sınai mülkiyet hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden ya da ettiğine inanılan Teknevia Hesapları ya da Üyeler’inin Site ile ilişiğini uygun şartlarda kesmek politikamızın ve Site uygulamamızın bir parçasıdır.

Site’de sağlanan tüm görsellerin, içeriklerin, yazıların, resimlerin, videoların, yazılımların ve sair unsurların mülkiyeti Hizmet Sağlayıcı’ya ya da onun tarafından kabul edilen üçüncü kişiye aittir. Üye olarak bu Site’nin ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan özel bilgiler ve sair unsurlar içerdiğini onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca, Site yoluyla size sunulan metin, grafik, logo, ikon, fotoğraf ve yazılım gibi içerikler, bilgiler ve bunların düzenlenip bir araya getiriliş biçimi Hizmet Sağlayıcı’ya ya da onun içerik sağlayıcılarına ya da Hizmet Sağlayıcı’nın kabul ettiği üçüncü şahıslara aittir ve telif hakları, markalar, hizmet markaları ve patentler ya da diğer özel haklar ve yasalarca korunur.

Hizmet Sağlayıcı Site’ye yerleştirerek telif hakkına tabi hiçbir materyalinin, görsellerinin, içeriklerinin, yazılarının, resimlerinin, videolarının, yazılımlarının ve sair unsurlarının lisans veya iznini hiçbir kullanıcısına vermiş sayılmaz. Ek olarak, burada bahsi geçen durumlar dışında, hiçbir materyal, görsel, içerik, yazı, resim, video, yazılım veya sair unsur hiçbir suretle, Hizmet Sağlayıcı ya da telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak ya da başka şekillerde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, gösterilemez, paylaşılamaz ya da iletilemez.

12. KULLANICI DAVRANIŞLARI

Misafir ve Tekne Sahibi şunları kabul, beyan ve taahhüt eder:

Site’yi virüs, bozuk dosya ya da başkasının bilgisayarının işleyişini bozacak benzer herhangi başka bir yazılım ya da programlar yüklemek ve yaymak için kullanmayacağını;

Site ya da Site’ye bağlı herhangi bir ağa müdahale etmeyeceğini ya da onu bozmayacağını;

Site’nin ya da Site tarafından sunulan işlevlerin düzgün çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunmayacağını ve buna sebep olacak cihaz, yazılım ya da rutin kullanmayacağını;

Hizmet Sağlayıcı’nın altyapısına makul olmayan ölçüde ve orantısızca büyük yük bindirecek bir aksiyon almayacağını;

Bu Site’yi finansal bilgiler de dahil olmak üzere Site’nin diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ve saklamak amacıyla kullanmayacağını;

Kendisi dışında herhangi bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmeyeceğini ya da Tekne Sahibi ya da Misafir’in bir kişi ve kurum ile olan ilişkisini yanlış aksettirmeyeceğini ya da temsil etmeyeceğini;

Site’deki Hizmetler’i, ürünleri veya indirilebilecek verileri yasadışı amaçlar için kullanmayacağını;

Site’ye ve Site’ye bağlı ağlara ilişkin tüm düzenlemeler, politikalar ve prosedürlere uyacağını.

13. ASKIYA ALINMA, FESİH VE DONDURULMA

Tekne Sahibi ya da Misafir olarak, Hizmet Sağlayıcı’nın, kendi takdirine bağlı olarak, Site’ye erişiminizi engelleyebileceğini, Hizmet Sağlayıcı’nın bu Şartlar & Koşullar’ı ihlal ettiğinize ya da Şartlar ile tutarlı olmayan davranışlarda bulunduğunuza inanmasını ya da ikna olmasını da içeren herhangi bir sebeple sizinle ilişkili kullanıcı adı ve şifreyi kullanım dışı bırakabileceğini kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı Hizmetler’in (ya da bir kısmının) herhangi bir anda ya da zaman zaman, geçici ya da kalıcı olarak önden haber vererek ya da vermeksizin (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) değiştirilmesi ya da kaldırılması hakkını saklı tutar.

Hizmet Sağlayıcı herhangi bir zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin her türlü üyeliği sonlandırma hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı’nın Site’de sağlanan hizmetlerin değiştirilmesi, askıya alınması ya da kaldırılması hususunda Siz veya bir başka üçüncü tarafa karşı yükümlülük sahibi olmadığını kabul edersiniz.

Üyeler Teknevia Hesap’larını diledikleri zaman dondurabilir. Bu durumda, Üye Site’nin dondurma ile ilgili kısmına müracaat etmelidir. Eğer varsa, Rezervasyon Onayı gerçekleşmemiş herhangi bir Rezervasyon Talebi iptal edilecektir; onaylanmış bir Rezervasyon durumunda ise bahsi geçen dondurma işlemi Kiralama Süresi ve tüm ilgili sonuçlarının bitmesi ve buna ek olarak tüm ilgili yükümlülüklerin ortadan kalkması üzerine gerçekleşecektir.

Üyeliğin dondurulması, geçmişte gerçekleşmiş Rezervasyonlar’ın silinmesine ya da hesabın dondurulma tarihine kadar Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerin ortadan kalkmasına neden olmayacaktır. Geçmişte gerçekleşen Rezervasyonlar ve Sözleşme’den doğan tüm hak ve yükümlülükler ile doğası gereği yürürlükte kalması gereken hükümler, Sözleşme’nin süresi dolmuş olsa bile yürürlükte kalacaktır. Teknevia Hesabı’nın silinmesine izin verilmez.

Tüm düzenlemelere ek olarak, Hizmet Sağlayıcı dilediği zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve de herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin, Site’yi kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir, (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) Hizmetler’in tümünü ya da bir kısmını vermeyi durdurabilir.

Teknevia misafirlerin haklarını korumak ve memnuniyetini sağlamak adına, Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Para Transfer Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde alınan önlemlere ek olarak bazı kurallar belirlemiştir.

Bir tekne sahibi olarak bu kuralları ihlal etmeniz durumunda, ihlalin yol açtığı müşteri memnuniyetsizliği ile orantılı olacak şekilde bazı cezai yaptırımlar uygulanır. Aşağıda belirtilen askıya alma süreleri gerekli görüldüğü takdirde uzatıp kısaltma yetkisi tek başına Teknevia şirketi yetkisindedir.

Askıya alma yaptırımı haricinde tarafların birbirlerine karşı olan istek ve talepleri tarafların sorumluluğundadır. Teknevia hiçbir şekilde hukuki sorumluluk üstlenmemektedir.

Tekne sahibi olarak, kabul etmiş olduğunuz bir rezervasyonu belirlenmiş şartlara uygun olarak yerine getirmeniz beklenmektedir. Mücbir sebepler dışında almış olduğunuz bir rezervasyonu iptal etmeniz durumunda, 6 ay süre ile hesabınız askıya alınır**.** Bu süre zarfında halihazırda alınmış olan diğer rezervasyonları yerine getirmeniz beklenir. Üyenin iptalden doğan zararlarına karşılık hukuki talepte bulunması durumunda söz konusu talep teknecinin sorumluluğundadır.

Tekne sahibi ve mürettebatın misafirler ile olan iletişimine özen göstermesi beklenmektedir. Mürettebat ve Tekne Sahibi tarafından yüz kızartıcı suç işlenmesi durumunda süresiz olarak teknevia.com sisteminden çıkarılırsınız**.**

Tekne sahibi veya mürettebatın, misafirlerle uygunsuz biçimde kontak kurması, rahatsız edici şekilde fiziksel temasta bulunması, ırkçı, tehdit edici, ayrımcı, ahlaki ve toplumsal kurallara uymayan söylem ve davranışlarda bulunması durumunda, yapılan değerlendirme sonucunda, 6 aydan kısa süreli olmayacak şekilde teknevia.com hesabı askıya alınır**.**

Tekne sahibi olarak gerekli minimum ehliyet, deneyim ve yetkinliklere sahip olmayan bir kaptan veya mürettebat ekibi ile hizmet vermeniz durumunda, 3 aydan kısa süreli olmayacak şekilde, ancak her halükârda ilgili eksiklik tamamlanana kadar teknevia.com hesabınız askıya alınır**.**

Tekne sahibi olarak, teknevia.com rezervasyon sürecinin dışına çıkmaya çalışmanız, iletişim bilgilerinizi üyeyle paylaşmanız veya müşteriyi farklı bir platform veya mecradan kiralama yapmaya yönlendirmeniz durumunda teknevia.com hesabınız 6 ay süreyle askıya alınır**.** Ayrıca üyenin yapmaya istekli olduğu rezervasyonun iptal edilmesi durumunda seçili rezervasyon bedelinin %20’sini ayartma cezası olarak şirkete ödeyecektir.

Misafirlerin ilanınıza ilişkin talep oluşturması ve tekne sahibi olarak bu rezervasyon talebini onaylamanız durumunda, rezervasyon bedelinde ve diğer fiyat bileşenlerinde yukarı yönlü herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Onay vermiş olduğunuz bir rezervasyon talebine ilişkin olarak fiyatı yukarı yönlü revize etmeye çalışmanız durumunda ilgili ilanınızın takvimi 1 ay süre ile kapatılır**.**

Misafirlerin güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunmanız durumunda, yapılacak inceleme neticesinde 3 aydan kısa süreli olmamak üzere teknevia.com hesabınız askıya alınır**.**

Tekne sahibi olarak belirlenmiş rotanın dışına çıkmanız veya taahhüt ettiğiniz rotayı gerekçe göstermeden iptal etmeniz durumunda ilgili ilanınızın takvimi 1 ay süre ile kapatılır**.**

Teknede çalışan kategorisinde belirtilenden fazla kişi bulunması, çalışan kişiler haricinde müşterilerin talebi olmaksızın başkaca kişilerin bulundurulması durumunda ilgili ilanınızın takvimi 3 ay süreyle kapatılır**.**

Tekne sahibi olarak ilanda belirtilen tekneden farklı bir tekne ile hizmet sunmaya çalışmanız ve misafirin bu değişikliği kabul etmemesi durumunda, teknevia.com tarafından hesabınız 6 ay süreyle askıya alınır**.**

Tekne sahibi olarak, mücbir sebepler dışında, tekneyi misafire 4 saatten daha geç teslim etmeniz durumunda, ilgili ilanınızın takvimi 1 aydan kısa süreli olmayacak şekilde kapatılır**.** Mücbir sebepler dışında tekneyi misafirinize teslim etmemeniz durumunda ise teknevia.com hesabınız süresiz olarak askıya alınır**.**

Tekne sahibi olarak teknevia.com da yer alan ilanlarınıza ilişkin bilgilerin doğruluğundan ve tam olduğundan sorumlu olursunuz. Yanlış ve eksik bilgi nedeniyle müşterilerin herhangi bir sorunla karşılaşması durumunda**,** ilanınız 3 aydan kısa süreli olmamak üzere askıya alınır**.** Temel tekne özellikleri olan, uzunluk, misafir kapasitesi ve sitede yer alan teknedeki imkanlar gibi sonradan tamamlanması mümkün olmayan özelliklere ilişkin bilgilerin hatalı olması durumunda ise ilan 6 ay süreyle askıya alınır**.**

Vermiş olduğunuz opsiyonu geçerli bir gerekçe göstermeksizin bozmanız durumunda teknevia.com hesabınız 1 ay süreyle askıya alınır**.**

Rezervasyon gerçekleştikten sonra misafirin iletişim taleplerine geçerli bir sebep olmaksızın 24 saatten uzun süre cevap verilmemesi durumunda, ilgili ilanınızın takvimi 1 ay süreyle kapatılır**.**

Misafirinizin rahatsız edici derecede hijyenik olmayan koşullara (çok ağır koku, hastalık taşıdığı bilinen haşarat, zehirli ve iğneli böcekler, pireler veya parazitler vb.) maruz bırakılması durumunda, 6 aydan kısa süreli olmayacak şekilde, ancak her halükarda ilgili sorun çözülene kadar ilanınız askıya alınır**.**

Misafirin rezervasyon sürecinin sona ermesinin ardından, misafirden alınan tekne puanı ve değerlendirmesi üzerine, konu ile ilgili misafirle tekrar iletişime geçmeniz durumunda teknevia.com hesabınız 3 ile 6 ay arası süreyle askıya alınır**.**

Tekne sahibi olarak teknenin siteye yüklenmesi ile tura ait hizmetlerin seçimi ile kullanım şartları ile iptal politikaları tekneci tarafından seçilmekte olduğundan müşterinin onayladığı turdaki belirtilen hizmetlerin eksiksiz bir şekilde sunulması gerekmektedir. Bu hususta meydana gelecek eksiklikler sebebiyle 6 aylık askıya alma cezası uygulanacaktır. Ayrıca parasal değer ifade eden ve makul ölçüleri aşan hizmet kusurlarında tekneci sorumluluk sahibidir. Müşterinin iade taleplerini tekne sahipleri karşılamak zorundadır.

Yukarıdaki kurallara uymayan ve cezai yaptırıma maruz kalan tekne sahiplerinin Anında Rezerve Edilebilir Tekne Statüsü 3 aydan kısa süreli olmayacak şekilde, cezanın uygulandığı süre zarfında düşer ve ilanları teknevia.com tarafından herhangi bir mecrada ön plana çıkarılmaz.

14. ÇEŞİTLİ UYARILAR

Hizmetler’i kullanmayı seçiyorsanız, bunu yaparken katlandığınız risk yalnızca size aittir. Hizmet Sağlayıcı’nın Misafirler ve Tekne Sahipleri de dahil olmak üzere, hiçbir Üye için geçmiş ya da referans taraması yapma zorunluluğu yoktur, fakat kendi takdirine bağlı olarak bu tür geçmiş ve/veya referans taramaları yapabilir. Hizmetler ve İçerik, ifade ya da ima edilen bir taahhüt olmaksızın “olduğu gibi” sağlanır.

Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin, Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir ürünün ya da hizmetin satılabilirliği ya da herhangi bir gelirin elde edilebilirliği, herhangi bir hizmetin ya da ürünün herhangi bir amaca uygunluğu ya da herhangi bir iş ya da işlemin hukuka uygunluğu ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediği konusunda herhangi bir Kullanıcı, Üye ya da sair kişiye herhangi bir beyan ya da taahhütte bulunmamaktadır.

Hizmet Sağlayıcı, İlanlar, Ekstralar ve Tekneler de dahil olmak üzere Hizmetler ve İçerik’in ihtiyaçlarınızı karşılayacağını ya da kesintisiz, güvenli, ya da hatasız olarak kullanımda olacağına ilişkin Üyeler’e ya da sair kişilere hiçbir taahhüt vermez.

Hizmet Sağlayıcı İlanlar’ın, Ekstra Hizmetler’in, Tekneler’in, Hizmetler’in ya da İçerik’in kalitesine ilişkin ya da Hizmetler vasıtasıyla edinilen hiçbir içeriğin doğruluğuna, zamanlamasına, gerçekliğine, tamlığına ya da güvenilirliğine yönelik taahhüt vermez. Hizmet Sağlayıcı’dan ya da Hizmetler yoluyla alınan sözlü ya da yazılı hiçbir tavsiye ya da bilgi, burada açıkça ifade edilmeyen hiçbir taahhüt ya da yükümlülük yaratmayacaktır.

Tekne Sahipleri ve Misafirler da dahil olmak üzere Hizmetler’in kullanımı sonucunda iletişime ya da etkileşime geçtiğiniz diğer kişiler ve Üyeler ile olan tüm iletişim ve etkileşimlerden, özellikle bu kişilerle çevrimdışı olarak ya da yüz yüze buluşmaya karar verirseniz, bu buluşmanın Hizmet Sağlayıcı tarafından organize edilip edilmemesinden bağımsız olarak, yalnızca siz sorumlu olursunuz.

Hizmet Sağlayıcı’nın Site’nin ya da Hizmetler’in hiçbir kullanıcısının ifadelerinin doğruluğunu kontrol etmek ya da hiçbir Tekne’yi veya Ekstra Hizmetler’i gözden geçirmek ya da denetlemek konusunda bir girişimde bulunmadığını kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı, Site veya Hizmetler’in kullanıcılarının davranışlarına ya da bunların, Site veya Hizmetler’in güncel ve gelecekteki kullanıcıları ile olan uyumluluğuna yönelik bir beyan ya da taahhütte bulunmaz.

Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahipleri’ne Misafirler’den ödeme almak amacıyla aracılık yapıyor olsa dahi, herhangi bir Misafir’in, Tekne Sahibi’nin ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmaline ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder, herhangi bir Misafir’in, Tekne Sahibi’nin ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmalinden ya da (sınırlama teşkil etmeyecek şekilde, bu Sözleşme ve de MSS de dahil olmak üzere) herhangi bir sözleşmeyi/anlaşmayı ihlalinden sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı, Misafir ve Tekne Sahipleri’nin ödemekle sorumu olduğu tüm vergi, bedel ya da cezalara ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder, Misafir ve Tekne Sahipleri’nin ödemekle sorumu olduğu vergi, bedel ya da cezalara ilişkin herhangi bir yükümlülük altında değildir.

Her bir Üye, kendi davranışları ya da ihmalleri nedeniyle (ki bunlara – herhangi bir sınırlama niteliğinde olmaksızın – herhangi bir verginin ya da sair kamu borcunun ödenmemesi, üçüncü kişiye karşı herhangi bir borcun ifa edilmemesi ve de eksik ifa edilmesi de dahildir) Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın her türlü zararını tazmin edeceğini Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt edersiniz.

15. SINIRLI MESULİYET

Hizmet Sağlayıcı, üyeler’in ya da sair site kullanıcılarının uğradığı herhangi bir zarardan sorumlu değildir. hizmet sağlayıcı, üyeler’in ya da sair site kullanıcılarının herhangi bir sebeple herhangi bir kişiye ödemekle yükümlü olduğu herhangi bir meblağdan sorumlu değildir.

Hizmet Sağlayıcı kast ya da ihmalden kaynaklansa dahi herhangi bir site kullanıcısı, üye ya da başkaca kişi nezdinde oluşan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Hizmet Sağlayıcı ya da onun yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, müdürleri, ve/veya çalışanları, ve veya hizmetlileri ve/veya acenteleri ve/veya hissedarları ölüm ya da yaralanma ya da hasar ya da rezervasyonların iptali ya da Tekne Sahibi’nin ihmalinden veya her nasıl olursa olsun Tekne Sahibi’nin davranış ve ihlallerinden doğan gecikmelere ve zararlara ilişkin herhangi yükümlülük altında değildir.

Tekne Sahibi’nin ve Tekne’nin Site’nin kullanıcıları ya da 3. kişiler tarafından hasara uğratılması ile ekonomik kayba ya da sair zarara uğraması durumunda hizmet sağlayıcı ve/veya yöneticileri ve/veya yönetim kurulu üyeleri ve/veya müdürleri ve/veya çalışanları ve/veya hizmetlileri ve/veya acenteleri ve/veya hissedarları söz konusu hasar, kayıp ve zararla ilgili olarak (söz konusu hasar, kayıp ve zararların tazmini de dahil olmak üzere) hiçbir yükümlülük altında olmayacaktır.

16. DUYURULAR VE BAĞLAYICILIK

Bu Şartlar’ın değiştirilmesi de dahil olmak üzere izin verilen veya burada gerekli görülen tüm bildirim, uyarı ve iletişim Hizmet Sağlayıcı tarafından (i) e-posta ile (her durumda, sağlamış olduğunuz e-posta adresine) ya da (ii) Site’de yayınlanarak paylaşılacaktır. E-posta ile yapılan bildirimler için, e-posta’nın gönderildiği tarih bildirimin iletildiği tarih kabul edilecektir. İşbu Site’yi kullanarak Site’deki duyuruları takip edeceğinizi ve de bunlar hakkında bilgi sahibi olacağınızı Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt edersiniz.

Misafir ve Tekne sahibi bir Rezervasyon’a ilişkin olarak e-posta yoluyla veya İnternet Sitesi üzerinden yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdür. Bu bildirimler yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olur ve alıcısı tarafından alınmış ve okunmuş kabul edilir. Yapılan bildirimlerin içerdiği bilgilerle ilgili bir mutabakatsızlık varsa, bunu, bu durum ortaya çıkar çıkmaz, Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmek Misafir ve Tekne Sahibi’nin sorumluluğudur.

17. MÜCBİR SEBEPLER

Hizmet Sağlayıcı kontrolü dışında gelişen, doğal afetler, savaş tehditleri, terör olayları, her türlü siyasi olaylar, darbe girişimleri, hava şartları, idari kararlar, salgın hastalıklar, seyahat yasakları ve sınırlamaları, endüstriyel ya da işçi ihtilafları ya da kontrolü dışında olan herhangi benzer olay(lar)dan dolayı yükümlü değildir.

Bu Sözleşme çerçevesinde mücbir sebep, (i) Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahibi, mürettebat ve Misafir’in makul kontrolünün dışında olan, ve (ii) bu kişilerin öngörmesi beklenemeyecek olan ve her halükarda (iii) benzer niteliklerde olan herhangi bir teknenin seyre çıkmasını engelleyecek nitelikte olan gelişmeler, olaylar, kazalar ya da doğal olaylardır (bu hallere – herhangi bir sınırlama niteliğinde olmaksızın ve de her halükarda (i) Tekne Sahibi, mürettebat, Misafir ya da Hizmet Sağlayıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan ve de (ii) öngörülemeyen – grevler, lokavtlar, ayaklanmalar, toplumsal kargaşalar, terörizm eylemleri, abluka ve işgal halleri, savaş, yangın, patlama, sabotaj, fırtına, çarpışma, karaya oturma, sis, idari işlemler ve düzenlemeler, kirlenmiş yakıt alınması durumları dahildir).

Bu sayılan sebeplere dayanmayan mürettebat değişimleri, tersane kaynaklı gecikmeler ve daha önceden öngörülebilen hava durumu şartları mücbir sebep teşkil etmez. Ayrıca, kişisel imkânsızlık halleri de mücbir sebep teşkil etmez. Mücbir sebep nedeniyle borçlarını ifa edemeyen taraf bu gecikmeden ve/veya ifasızlık halinden sorumlu tutulamayacaktır.

18. CAYMA HAKKI VE FESİH

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca Tüketicilerin cayma hakkı (a) İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (g) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara, ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

Hizmet Sağlayıcı’nın verdiği hizmet de, MSS uyarınca Tekne Sahibi’nin Tekne’yi ya da Teknevia Ekstra Hizmetleri’ni sunması da “belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine” ilişkin hizmetler olduğu için Üyeler’in Site aracılığıyla satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili (bunlara – kısıtlama niteliğinde olmaksızın – her türlü Ekstra ve Tekne kiralama dahildir) cayma hakkı bulunmamaktadır.

Misafir’in Tekne’yi Rezervasyon’da belirtilen Çıkış Tarihi’nden daha erken bir tarihte iade etmesi halinde dahi Misafir’e Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmı iade edilmeyecektir.

19. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na uygun olarak yorumlanır, Sözleşme’yle ilgili ve Sözleşme’den doğan ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Ancak tüketici ihtilaflarıyla ilgili kanunun emredici hükümleri saklıdır.

İşbu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu sadece bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup, bu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki ya da farklılık olması halinde Türkçe versiyon uygulanacaktır.