Teknevia ile Kurumsal Kiralama Yaparabilirsiniz!
Kurumsal kiralamalar için info@teknevia.com üzerinden bize ulaşın

TEKNEVİA ETK Onay Metni

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile 04 Ocak 2020 Tarihli Ticari̇ İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin TEKNEVİA tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi), tarafınızca ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine aktarılacaktır.

TEKNEVİA tarafından KVKK kapsamında hazırlanmış olan AYDINLATMA METNİ’nin tamamını ve yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında açıkça ve detaylı olarak bilgi sahibi oldum.

TEKNEVİA’ya kendi rızam dahilinde vermiş olduğum iletişim tercihlerine GSM numaram üzerinden tarafıma kısa mesaj gönderimi ile telefon araması yapılmasına ve mail adresime e-posta gönderilmesine ticari elektronik ileti onayı şeklinde açıkça onay veriyorum.

Ticari elektronik iletileri için ETK Onay Metni’ni onaylamanız halinde sistem üzerinde kayıtlarınız açılacak olup, zaman damgalı olarak kayıt yapılacaktır. İlgili kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde sizin tarafınızdan iletilmeden işlenmesi mümkün değildir.