Teknemi kiraya verebilmek için sigorta yaptırmam şart mı?

Teknenizi kiraya verebilmek için sigortalarınızın tam olması gerekmektedir.

Teknenizi kiraya verebilmek için yaptırmanız gereken ek sigortalar 24/07/2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği'nin 51. maddesinde geçmektedir:

"Sigorta

MADDE 51 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında belgelendirilen deniz turizmi tesisi işletmelerinin, üçüncü şahıs mali mesuliyet veya marina sorumluluk veya liman sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında belgelendirilen deniz turizmi araçları işletmelerinin, işletme belgelerinde belirtilen deniz turizmi araçlarının mürettebatına, ziyaretçilerine ve üçüncü kişilere verebileceği zararları kapsayan sigorta yaptırmaları zorunludur."

Sigorta yaptırmadığınız durumda tekneniz birçok risk altında korumasız kalacaktır.