Teknevia ile Kurumsal Kiralama Yaparabilirsiniz!
Kurumsal kiralamalar için info@teknevia.com üzerinden bize ulaşın

CAYMA HAKKI

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 fıkra 1 bend (g) uyarınca “belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler” ile ilgili olarak tüketicin cayma hakkı yoktur.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu olan hizmet/hizmetler de, belirli bir tarihte eğlence amacıyla tekne kiralanmasına veya eğlence amacıyla bir hizmet alınmasına (yani başka bir ifade ile “belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken,… eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine”) ilişkin olduğundan, tüketicinin işbu sözleşmeye konu hizmetlerin satın alınması için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylaması halinde, tüketicinin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’yle ilgili olarak herhangi bir cayma hakkı söz konusu olmayacaktır.