ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.GENEL BİLGİLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında bir Ekipman’a dair kiralama hizmeti ile Teknevia tarafından sunulan her türlü ekstralar ve hizmetleri (bunlara her halükârda her türlü eğlence aktivitesine dair hizmetler, su sporları, turlar, geziler, partiler, yeme,içme hizmetleri, nişan ve düğün organizasyonları vs.) belirli bir Ekipman’la birlikte sunulacak hizmetleri almak isteyen tüketiciye siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, tüketicinin söz konusu hizmeti elektronik olarak satın alınması için www.teknevia.com adresinde yer alan Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesinde açıklandığı şartlar ile Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylamak suretiyle bir rezervasyon talebi göndermesi ve de bunun üzerine kiralamak istediği Ekipman’ı kiraya sunan ve/veya almak istediği Teknevia Ekstra Hizmetlerini sunan İlan Sahibinin bu rezervasyon talebini onaylaması (yani Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylaması) ve böylece İlan Sahibi ile tüketici arasında sözleşme kurulması gerekmektedir.

Tüketici, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra, ilgili hizmeti sunan sağlayıcı konumundaki İlan Sahibi’nin de Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylaması halinde, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin taraflar arasında (İlan Sahibi ile tüketici arasında) bağlayıcı bir şekilde kurulacağını kabul etmekte, bu duruma onay vermektedir.

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi sağlayıcı konumundaki İlan Sahibi ile tüketici konumundaki Misafir’i bir araya getirerek simsarlık faaliyeti yürüten Teknevia tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, tüketici bu süre boyunca, dilediği zaman www.teknevia.com adresindeki “Hesabım” sayfasından Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ulaşabilecektir.

İlan Sahibi, sigorta şirketlerinin talep etmesi nedeniyle veya şirket politikası gereği, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, Misafir’den kendi kiralama sözleşmesini imzalamasını isteyebilir. Misafir İlan Sahibi tarafından kendisine iletilen sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür.

Her halükârda, sağlayıcı konumundaki İlan Sahibi ile tüketici konumundaki Misafir arasında kurulacak olan mesafeli satış sözleşmesi, Kullanım Şartları Sözleşmesi’ne tabi olacaktır, söz konusu Kullanım şartları Sözleşmesi, hem İlan Sahibi hem de Misafir açısından bağlayıcı olacaktır.

2.SAĞLAYICININ (İLAN SAHİBİ) BİLGİLERİ

Tüketicinin satın almayı talep ettiği Ekipman kiralama ve/veya Teknevia Ekstraları ve Hizmetlerinin sunulmasını sağlayan İlan Sahibi’ne dair bilgiler şu şekildedir:

Sağlayıcının (İlan Sahibi'nin)

İsim/unvanı:

Açık adresi:

Telefonu:

Vergi no’su / Ticaret sicil no’su / Pasaport no’su / Mersis no’su:

E-Posta adresi:

Tüketici tüm şikayetlerini yukarıda yer alan iletişim bilgileri kanallarıyla sağlayıcıya ulaştırabilir. Yukarıdaki iletişim bilgileri ile ilgili olarak herhangi bir sorunun yaşanması ve/veya söz konusu bilgilerin kullanılamaz olması halinde tüketici, tüm şikayetlerini Teknevia aracılığıyla sağlayıcıya iletebilir. Bu amaçla tüketici, Teknevia’ya aşağıda madde 3 altında bilgileri yer alan tüm iletişim kanallarından ulaşabilir.

3. TEKNEVİA’YA DAİR BİLGİLER

Teknevia, sağlayıcı ve tüketiciyi bir araya getirme konusunda bir hizmet sunmakta olup, bu çerçevede kendisi simsar olarak faaliyette bulunmaktadır.

Simsarlık hizmetini sağlayan Teknevia’nın

Ünvanı: Teknevia Teknoloji-Muhammet Mert GÜLER

Açık adresi: Atakent, Mithatpaşa Cd. No:116, 34670 Ümraniye/İstanbul

Telefonu: +90 552 858 23 70

Vergi No’su: 4180698278

E-Posta adresi: [email protected]

Sağlayıcı ve tüketici tüm şikayetlerini yukarıda yer alan iletişim bilgileri kanallarıyla Teknevia’ya ulaştırabilirler.

4. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmet teknevia.com’un ilgili ilanında yer alan Ekipman’ın tüketici tarafından seçilmiş olan kriterlere göre kiralanması veya Teknevia Ekstraları ve Hizmetlerinin sağlanması olup, bu hizmete dair temel nitelikler ve fiyat şu şekildedir:

(Varsa) Kiralanan Ekipman ve temel özellikleri:

Ekipman Türü:

Kaptanlı mı?:

Misafir Kapasitesi:

Sipariş edilen Teknevia Ekstra ve Hizmetlerinin temel özellikleri:

Türü:

Programı:

Giriş ve Çıkış Lokasyonu:

Kişi Sayısı:

Satın Alınan Hizmetler ile Ekipman Kiralama Bedeli:

Satın alınması zorunlu olan ekstra hizmetlere dair toplam ücret (bunların temel özellikleri aşağıda madde 5 altında açıklanmıştır):

Çeşitli ek masrafların işbu Ön Bilgilendirme Formu tarihinde veya mesafeli satış sözleşmesi tarihinde tespit edilememesi söz konusu olabilir (özellikle, satın alınması zorunlu olmayan ekstra hizmetler bu kapsamdadır). Tüketicinin kendisine verilen Ekipman kiralama hizmeti ve/veya Teknevia Ekstra ve Hizmetlerin sunumu süresince ek hizmetler talep etmesi halinde, bunların ücreti kendisinden ayrıca talep edilecektir.

Rezervasyona konu olan ilanda yer alan bilgilerin doğruluğundan İlan Sahibi sorumludur. Eğer Misafir ile İlan Sahibi arasında ilan ve/veya rezervasyon detaylarına ilişkin bir mutabakatsızlık varsa kendi iddialarının ispatından Misafir ve/veya İlan Sahibi sorumludur.

Rezervasyon yapmış bir Misafir’e İlan Sahibi tarafından Ekipman ve Hizmetler ile ilgili olarak verilen taahhüt Temel İlan Detayları ile sınırlıdır. Bu çerçevede, “Temel Rezervasyon Detayları” her halükârda rezervasyon talebi, rezervasyonun tamamlanması ve de ödeme yapılması öncesinde ve sonrasında İlan Sahibi ve/veya Misafir tarafından kabul edilen bu Ön Bilgilendirme Formu’nda ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan, ilan, Ekipman, Ekstralar ve Hizmetler rezervasyonla ilgili tüm bilgileri kapsamaktadır. Bu bilgilendirme de yer almayan her türlü ekstra talepler ekstra ücretlendirmeyi doğurmaktadır.

Önceden hesaplanamayan fiyatların hesaplanma usulü: Tüketicinin kendisine verilen Ekipman kiralama hizmeti ve/veya Teknevia Esktra ve Hizmetlerin sunumu boyunca ek hizmetler talep etmesi halinde ve/veya zorunlu olmayan ekstra hizmet satın alması halinde, bunların ücreti kendisine söz konusu talep sırasında bildirilen bilgiler uyarınca hesaplanacak ve ayrıca tüketiciden talep edilecektir.

5. ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI, İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER

Rezervasyon Bedeli (Sözleşme konusu Ekipman kiralama hizmeti ve/veya Ekstralar ile Hizmetler için verilecek toplam bedel):

Ön Ödeme (Rezervasyon Bedeli’nin rezervasyon sırasında alınan kısmı):

Kalan Ödeme (Rezervasyon Bedeli’nin rezervasyon sırasında alınmamış olan, kalan kısmı):

Fiyata dahil olan veya olmayan ücretler:

İdari Liman Seferi sayılmayan seferlerden kaynaklı Transitlog Belgesi alınması gereken durumlarda bu ücret tüketici tarafından tekne sahibine ödenir. Aksi durumda transitlog ücreti yoktur.

Kaptan ve mürettebatın İlanda dahil olduğu belirtilir ise Rezervasyon başına fiyata dahildir.

Kaptansız ve Mürettebatsız Kiralamalar ile 12 müşterinin üstünde katılım sağlanılan ve 16 m uzunluğundan fazla olan teknelerde rezervasyonlarda Son Temizlik ücreti istenilebilir. Aksi durumda son temizlik ücreti fiyata dahildir.

İlanda Rezervasyon Bedeli’ne dahil olduğu açık bir şekilde belirtilmeyen tüm ücretler ve masraflar Rezervasyon Bedeli’nin kapsamı dışındadır.

Kalan Ödeme’nin Giriş Tarihi’nde yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde aşağıda “5.2.d. İptal ve Değişiklik Şartları” altında açıklanan kurallar uygulanacaktır.

Satın alınması zorunlu olan ve olmayan ek hizmetlere dair ücretler Misafir tarafından Ekipman teslim alınırken doğrudan İlan Sahibi’ne ödenecektir

Ödeme şekli:

EKİPMAN VE HİZMETLERİN TESLİM ZAMANI & ÖNEMLİ TARİHLER:

Ücretsiz İptal Süresi Bitiş Tarihi:

Zamanaşımı Tarihi:

Giriş tarihi:

Çıkış tarihi:

Ekipman’ın teslim alınacağı / Teknevia Ekstra ve Hizmetlerin sunulacağı adres:

Ekipman kiralama hizmetine konu olan Ekipman ve/veya Hizmetlerin sağlayıcı konumundaki İlan Sahibi tarafından tüketici konumundaki Misafir’e teknevia.com adresinde yer alan Kullanım Şartları Sözleşmesi’ne göre teslim edilecektir.

Gece konaklamalı kiralamalarda, İlan Sahibi (sınırlama niteliğinde olmaksızın) yakıt ikmali ve/veya çıkış prosedürlerinin tamamlanması gibi nedenlerle Ekipman’ın son akşam çıkış lokasyonuna dönmesini ve burada bağlı durmasını isteyebilir. Çıkış lokasyonunda, Misafir ertesi gün (yani çıkış günü) çıkış saatine kadar Ekipman’da konaklayabilir.

ÖN ÖDEME’NİN HUKUKİ NİTELİĞİ:

Ön Ödeme bir depozito niteliğinde olup, aşağıdaki “İptal ve Değişiklik Şartları” altında açıklanan durumlarda söz konusu depozito Misafir’e iade edilmeyebilir.

Ön Ödeme (ve sağlayıcının tercihlerine göre Kalan Ödeme), sağlayıcı konumundaki İlan Sahibi adına Teknevia tarafından (veya aşağıda tanımlanan, Teknevia’nın Dağıtım Ortakları tarafından) tahsil edilmektedir. Söz konusu ödeme tüketici konumundaki Misafir tarafından İlan Sahibi’ne yapılmış kabul edilir. İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu hizmetlerle ilgili tahsilat işlemlerine ilişkin ve sadece bu işlemlerle sınırlı olmak üzere, İlan Sahibi, Teknevia’yı ve (Teknevia’nın Dağıtım Ortakları’nı) vekaleten hareket eden yetkili temsilcisi olarak atamayı peşinen kabul etmiştir. Teknevia’nın ve/veya Teknevia’nın yetkilendirdiği kişilerin ve/veya Teknevia’nın Dağıtım Ortakları’nın yapacağı her türlü işlem İlan Sahibi nezdinde kendisini temsilen yapılmış kabul edilecektir.

İlan Sahibi ve Misafir, tahsilat sürecinin anılan şekilde yönetimi için Teknevia’yı ve Teknevia’nın Dağıtım Ortakları’nı yetkilendirdiklerini ve Misafir’in, ilgili rezervasyon bedelini Teknevia’ya (ve/veya Teknevia’nın Dağıtım Ortakları’na) ödemekle ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve ekstra hizmetlerin bedelleri haricinde İlan Sahibi’ne bir daha ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını beyan ve kabul etmişlerdir.

Teknevia, Ön Ödemeyi ve Misafir tarafından kendisine bu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi çerçevesinde İlan Sahibi’nin sunacağı hizmetle ilgili ödenecek sair meblağı İlan Sahibi’ne iletecektir. Ancak, Teknevia ile İlan Sahibi arasındaki bağımsız ilişki çerçevesinde, Teknevia İlan Sahibi’ne ileteceği meblağlardan İlan Sahibi’ne karşı doğmuş ya da doğacak alacaklarını takas ve/veya mahsup edebilir. Söz konusu takas ve/veya mahsup, Teknevia nezdinde Misafir’e ait herhangi bir tutarın saklandığı şeklinde yorumlanmayacaktır.

İPTAL VE DEĞİŞİKLİK ŞARTLARI:

Aksi Teknevia’nın Kullanım Şartları Sözleşmesi’nde belirtilmediği sürece rezervasyon süreci ve iptal ve değişiklik seçenekleri ile ilgili her türlü tarih kiralamaya konu olacak olan Ekipman’ın veya Hizmetler’in yerel saatine göre belirlenir. Bu çerçevede hem Misafir’ler hem de İlan Sahipleri, Ekipman’ın veya sunulan Hizmetler’in yerel saatini baz alacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Rezervasyon sırasında Ön Ödeme Misafir tarafından ödenir. İlan Sahibi’nin yapacağı rezervasyon onayı sonrasında, rezervasyon 3 (üç) gün süreyle (yani “Ücretsiz İptal Süresi” içinde) ücretsiz olarak iptal edilebilir (aşağıda açıklanan Zamanaşımı Tarihi’ne 3 (üç) günden az kalmış ise Zamanaşımı Tarihi’ne kadar ücretsiz iptal yapılabilecektir). Söz konusu Ücretsiz İptal Süresi dolduktan sonra yapılan iptallerde Ön Ödeme iade edilmez. Kalan Ödeme’nin, aksi Teknevia tarafından belirtilmedikçe, Zamanaşımı Tarihi’ne kadar yapılması gerekmektedir. Her halükarda (aşağıda açıklanan) Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda ücret iadesi yapılmaz; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı var ise, bu hak sonlanır.

MİSAFİR TARAFINDAN SEÇİLEN REZERVASYON TİPİ:

Sitede (teknevia.com adresinde ve bununla bağlantılı mobil aplikasyonlarda ve sosyal medya hesaplarında, kısaca “Site” diye anılacaktır) yayınlanan her bir ilana ait rezervasyon aşağıdaki iptal ve değişiklik seçeneklerinden yalnızca birine tabi olabilir:

Esnek Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 3 (üç) gün öncesidir.

Yarı Esnek Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 7 (yedi) gün öncesidir.

Katı Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 10 (on) gün öncesidir.

Süper Katı Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 30 (otuz) gün öncesidir.

Bu Ön Bilgilendirme Formu çerçevesinde “Zamanaşımı Tarihi” rezervasyonun kesinleştiği tarihi ifade eder. Bu tarih sonrasında Misafir tarafından yapılan iptallerde Teknevia tarafından tahsil edilmiş olan ödemeler Misafir’e iade edilmez. Zamanaşımı Tarihi yukarıda açıklanan iptal ve değişiklik seçeneklerine göre tespit edilecektir.

Misafir’in Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulduktan sonra tercihlerinde değişim yapmak suretiyle bir rezervasyon üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir. Bu durumda, Misafir’in rezervasyonu iptal etmesi (yani söz konusu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden buradaki ve Kullanım Şartları Sözleşmesi’ndeki kurallara göre dönmesi) ve tercih edilen Ekipman ya da Hizmetler için yeni bir rezervasyon talebi yapması gerekmektedir.

Eğer Misafir rezervasyonu iptal etmeksizin Giriş Tarihi’nde (yani ilgili Ekipman kiralamasının veya Teknevia Hizmetleri’nin sunulmasının başladığı tarihte) Ekipman’ın teslim edileceği veya Teknevia Hizmetleri’nin sağlanacağı yerde hazır bulunmazsa, Teknevia Misafir’e hiçbir para iadesi yapmaz, yapılmış olan tüm ödemeler iptal bedeli olarak tahsil edilmiş sayılır.

Kalan Ödeme’nin Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Site üzerinden tahsil edilmesi gereken durumda, Kalan Ödeme zamanında ödenmez ise İlan Sahibi rezervasyonu iptal edebilir; bu durumda Misafir’in rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) Misafir’e iade edilmez, ve Misafir’in Teknevia ya da İlan Sahibi’nden – sınırlama olmaksızın, Kullanım Şartları Sözleşmesi’nde, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz.

Eğer Misafir Zamanaşımı Tarihi’ne kadar rezervasyonunu Site üzerinden iptal etmeksizin veya aynı tarihe kadar e-posta yoluyla Teknevia’ya rezervasyon iptali konusunda haber vermeksizin rezervasyona konu olan Ekipman’ı veya Teknevia Hizmetleri’ni teslim almazsa (Kalan Ödeme Giriş Tarihi’nde ödenecek olsa bile) Misafir Rezervasyon Bedeli’nin tamamından sorumlu olur. Bu durumda, İlan Sahibi, Kalan Ödeme’yi talep edebilir.

Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

MÜCBİR SEBEP DURUMUNDA UYGULANACAK POLİTİKALAR

Sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı gibi herhangi bir Misafir’in herhangi bir Ekipman’ı teslim almasını (veya rezervasyonun konusu bir Teknevia Hizmetleri’yse ve ilgili Teknevia Hizmetleri’nin kendisine sunulacağı yerde bulunmazsa) engelleyen genel kısıtlama ve gelişmelere ilişkin olarak İlan Sahibi aşağıdaki standart 3 politikadan birini seçer ve bu tarz bir durumunun yaşanması durumunda seçmiş olduğu politikayı uygular. İlan Sahibi (i) almış olduğu ücretin tamamını herhangi bir kesinti yapmaksızın iade eder, (ii) rezervasyonu Misafir’in seçimi doğrultusunda ileri bir tarihe erteler***, (iii) Misafir’in talebi doğrultusunda herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücret iadesi veya tarih değişikliği*** yapar. Hizmet bedelini iade etmek Teknevia’nın takdirindedir.

Eğer rezervasyonun konusu, bir Ekipman’ın kiralanması ise, veya bir Ekipman’ın kiralanmasıyla birlikte Ekstra sunulan ise, ve de söz konusu mücbir sebep, Ekipman’ın arızalanması gibi başka bir Ekipman seçilerek engellenebilecek nitelikte bir durum ise, Teknevia, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Misafir’e yeni bir Ekipman bulmak konusunda yardımcı olabilir. Alternatif bir Ekipman bulunabilirse, ve de Misafir bu Ekipman’ın orijinal Ekipman yerine kendisine teslim edilmesini kabul ederse, bu konuda yeni (ikinci) rezervasyon oluşturulur, ilk rezervasyona ait ödemeler ikinci rezervasyona ait rezervasyon bedeli ile takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Teknevia dilerse Misafir tarafından iptal edilen rezervasyona ilişkin olarak yapılmış olan ödemelerin Misafir’e derhal ve nakden ödenmesini İlan Sahibi’nden talep edebilir.

Yukarıda belirtilen “tarih değişikliği” / “tarih ertelemesi” şu şekilde yapılacaktır: İlan Sahibi’nin Misafir’e önerdiği, takip eden 2 sezon içerisinde yer alan müsait tarihlerden biri Misafir tarafından seçilecektir. İlan Sahibi Misafir’e en azından 6 farklı tarih önerecektir. İlan Sahibi önerdiği tarihleri belirlerken ilk rezervasyon uyarınca Ekipman’ın veya Hizmetler’in hangi aylar içerisinde kiralanması/sunulması gerektiğini de dikkate alacaktır (“Rezervasyon Ayları”). Bu çerçevede, İlan Sahibi’nin önerdiği tarihlerden en azından 2 tanesi, takip eden 2 sezon içerisindeki Rezervasyon Ayları içerisinde yer alacaktır (örneğin, rezervasyon ilk başta Temmuz ayı için yapıldı ise, önerilen tarihlerden 2 tanesi takip eden 2 sezon içerisindeki Temmuz ayında/aylarında yer alacaktır). İlan Sahibi’nin burada yazan kurallara uygun bir şekilde alternatif tarih önermemesi halinde ücret iadesi yukarıda açıklandığı şekilde yapılacaktır. Tarih değişikliği / tarih ertelemesi yapılması durumunda Rezervasyon Bedeli ve sair ücretlerde farklar oluşabilir. Bu ücret farkları (ilk rezervasyon için belirlenen bedeller/ücretler ile değişen tarih için uygulanacak bedeller/ücretler arasındaki farklar) Misafir tarafından karşılanacaktır.

Rezervasyonun mücbir sebep nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda, Teknevia’nın yükümlülüğü 24 aylık dönem ve 1 erteleme ile sınırlıdır. Ertelemenin 24 ayı geçmesi veya iki veya daha fazla sayıda erteleme olması durumunda bunu Misafir ve İlan Sahibi kendi aralarında yaparlar. Teknevia’nın böyle bir konuda anlaşmaya varılması için herhangi bir çaba gösterme yükümlülüğü olmayıp, bu konudaki bir anlaşma Teknevia’nın hizmetleri aracılığıyla kurulan Ekipman kiralama veya Hizmetler sunulması ilişkisinden bağımsız bir ilişki olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep oluşmaksızın, Misafir ve İlan Sahibi’nin aralarında mutabık kalarak yaptıkları ertelemelerden Teknevia sorumlu değildir ve Teknevia, bu şekildeki bir erteleme sonrasında oluşan rezervasyona ilişkin sorumluluğunu yasaların izin verdiği en geniş kapsamda reddeder.

Her halükârda, “tarih değişikliği” / “tarih ertelemesi” seçeneğinin kullanılabilmesi için Misafir’in hangi tarihlerde Ekipman’ı kiralayabileceğini veya Teknevia Hizmetleri’nin kendisine sunulabileceğini Teknevia’ya bildirmesi gerekir. Aksi takdirde Misafir bu haktan yararlanamaz ve Teknevia ertelemenin organize edilmesinden sorumlu olmaz.

ÖDEME KONUSUNDA YETKİLENDİRME

  1. Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu tahsilat işlemlerine ilişkin ve sadece bu işlemlerle sınırlı olmak üzere, İlan Sahibi, Teknevia’yı ve Teknevia’nın Dağıtım Ortakları’nı vekaleten hareket eden yetkili temsilcisi olarak atamayı peşinen kabul eder. Teknevia’nın ve/veya Teknevia’nın yetkilendirdiği kişilerin ve/veya veya Teknevia’nın Dağıtım Ortakları’nın yapacağı her türlü işlem İlan Sahibi nezdinde kendisini temsilen yapılmış kabul edilecektir.

  2. Bu kapsamda, üçüncü kişi ÖHS’lerin (ödeme hizmeti sağlayıcıların) İlan Sahibi’ne ödeme yapması ve üçüncü kişi ÖHS’lere ait kayıtlarda, İlan Sahibi’ne ilgili fonların aktarıldığının tespiti ile birlikte, ve/veya Teknevia’nın ve/veya Teknevia’nın Dağıtım Ortakları’nın doğrudan bu ödemeyi yapmasıyla, üçüncü kişi ÖHS’ler veya Teknevia veya Teknevia’nın Dağıtım Ortakları (hangisi ödeme yaptı ise) ödeme yükümlülüğünden kurtulacak olup İlan Sahibi veya Misafir, üçüncü kişi ÖHS’lerden ya da Teknevia’dan ya da Teknevia’nın Dağıtım Ortakları’ndan bu hususta herhangi bir talepte bulunmayacağını ve/veya hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul eder.

“Dağıtım Ortağı” / “Dağıtım Ortakları”, Teknevia ile işbirliği içerisinde olan ve bu işbirliği çerçevesinde, ilgili Ekipman veya Teknevia Hizmetleri’nin satın alınması veya kiralanması için ilan yayınlayabilen ve/veya acentaları ya da sair üyeleri aracılığıyla ilgili Ekipman veya Teknevia Hizmetleri’ni pazarlaması mümkün olan her türlü üçüncü şahsı ifade etmektedir.

6. SAĞLAYICININ ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Tüketici konumundaki Misafir’in her türlü şikayetini sağlayıcı konumundaki İlan Sahibi’ne, İlan Sahibi’nin yukarıda madde 2 altında yer alan iletişim bilgileri üzerinden iletebilir. Madde 2 altındaki iletişim bilgileri ile ilgili olarak herhangi bir sorunun yaşanması ve/veya söz konusu bilgilerin kullanılamaz olması halinde tüketici, tüm şikayetlerini Teknevia aracılığıyla sağlayıcıya iletebilir. Bu amaçla tüketici, Teknevia’ya madde 3 altında bilgileri yer alan tüm iletişim kanallarından ulaşabilir.

Sağlayıcı, tüketicinin her türlü şikayetini makul bir şekilde çözümlemek için elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir. Her halükârda, İlan Sahibi’nin vereceği hizmetler (ki her türlü şikayetin çözümü de buna dahildir) teknevia.co adresinde yer alan Kullanım Şartları Sözleşmesi’ne tabidir.

Bununla birlikte tüketiciler, satın aldıkları hizmetlerle ilgili şikâyetlerini doğrudan doğruya İlan Sahiplerine iletebilirler veya şikayetlerinin İlan Sahiplerine iletilmesi için Teknevia’nın internet sitesinden yararlanabilirler. Tüketicinin şikayetini Teknevia’ya iletmesi halinde, Teknevia, ilgili sorunun çözülmesi için tüm makul desteği sağlayacaktır.

7. CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 fıkra 1 bend (g) uyarınca “belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler” ile ilgili olarak tüketicin cayma hakkı yoktur.

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu olan hizmet/hizmetler de, belirli bir tarihte eğlence amacıyla bir Ekipman kiralanmasına veya eğlence amacıyla bir Teknevia Hizmetler. alınmasına (yani başka bir ifade ile “belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken,… eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine”) ilişkin olduğundan, tüketicinin işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu hizmetlerin satın alınması için mesafeli satış sözleşmesini onaylaması halinde, tüketicinin söz konusu mesafeli satış sözleşmesiyle ilgili olarak herhangi bir cayma hakkı söz konusu olmayacaktır.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi (usulüne uygun bir şekilde kurulur ise) Türk Hukuku’na tabi olacak ve Türk Hukuku’na uygun olarak yorumlanacaktır 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu Ekipman ve Hizmetlere ilişkin sorumluluk bizzat sağlayıcı konumundaki İlan Sahibi’ne aittir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili çıkacak ihtilaflarda, her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için, tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9. BİLDİRİMLER

Misafir ve İlan Sahibi bir rezervasyona ilişkin olarak e-posta yoluyla veya (madde 5 altında tanımlanmış) Site üzerinden yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdür (ve ayrıca, İlan Sahibi kendisine Teknevia tarafından, Kullanım Şartları Sözleşmesi’nde tanımlı olan Knot Uygulaması üzerinden yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdür). Bu bildirimler yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olur ve alıcısı tarafından alınmış ve okunmuş kabul edilir. Yapılan bildirimlerin içerdiği bilgilerle ilgili bir mutabakatsızlık varsa, bunu, bu durum ortaya çıkar çıkmaz, Teknevia’ya bildirmek Misafir ve İlan Sahibi’nin sorumluluğudur.

Bu sözleşmenin Türkçe versiyonu taraflar açısından bağlayıcı olup, İngilizce versiyonu bilgi amaçlı hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki olması halinde Türkçe versiyon üstün gelecek ve uygulanacaktır.

KİRACI BİLGİLERİ

Ünvan:

Vergi dairesi:

Cep Telefonu:

E-posta:

Vergi/T.C. Kimlik No/Pasaport No:

Fatura Adresi: